Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Turisté


Turisté

Odbor Klubu Českých turistů v Pardubicích vznikl r.1894. Na veřejnost vstoupil velkým výletem na Kunětickou horu, jehož se účastnili turisté z východních Čech i Moravy, Chrudimští přijeli i s kapelou. R.1895 činnost ochabovala, r.1896 z odboru vystoupilo 14 členů, zůstalo 23. Před valnou hromadou vyvstala otázka další existence, 7.3.1898 odbor KČT v Pardubicích zanikl Redaktor Osvěty lidu Alois Hajn svolal 26.10.1910 schůzi na které se za členy KČT přihlásilo 35 přítomných. Nová ustavující schůze uspořádána 9.12.1910 v hotelu Střebský, zvolen 10tičlenný výbor, na výborové schůzi 13.12.1910 zvoleni: předsedou František Vambera, ředitel cukrovaru, místopředsedou František Bartoš, ředitel reálky, pokladní Marie Webrová, ředitelka dívčí školy, jednatelem František Pospíšil, adjunkt městského důchodu. R.1911 uspořádáno 10 výletů s celkovou účastí 123 osob, 256 km, před nádražím umístěny orientační mapy, pořízen meteorologický sloup, umístěný na Královské tř.před hotelem Střebský. Na valné hromadě 18.4.1912 zvolen místopředsedou továrník Eman Kraus, odbor r.1911 měl 59 členů. Dr.Sakař žádá, aby do jízdních řádů byly dávány vložky, kde by Pardubice byly vytčeny, co prvořadá stanice. Upozorňoval na ceny jízdenek, doporučoval, aby pro větší města jako Pardubice byly vydávány t.zv.kombinační lísky (Pardubice-Jihlava, Pardubice-Liberec, Pardubice-Vídeň a p). Usneseno požádat o to ministerstvo železnic. Také uvedl, že Okrašlovací spolek a Spolek pánů domácích bude vydávat měsíčník v němž byl měly být i turistické články. (Dnes neznámý předchůdce Zpráv KPP ?). Třetí valné hromady 19.2.1913 se zúčastnilo14 osob, zvolen nový výbor, předsedou inž.František Linhart, členy snad všichni přítomní, v r.1913 bylo 12 vycházek s 253 účastníky, 467 km. Ústředí KČT lichotivým přípisem gratulovalo ke100.členu odboru. K tomu předseda připomněl, že není na co být pyšnými, na 20tisícové město je to málo. V průběhu r.1913 usneseno pořádati výlety, nespojené s velkým nákladem na cestovné. Za vybírání příspěvků se platilo sluhovi 10 haléřů, za roznášení oběžníků 5 haléřů za člena. R.1913 uspořádáno 35 výletů, účast 733 osob. Odbor převzal kontrolu nad studentskými noclehárnami v Pardubicích, Bohdanči a Přelouči. Redaktor Hajn navrhl vydati 100 výletů z Pardubic, každý hostinec v průvodci uvedený by zaplatil 2 K. Pokud známo takového průvodce vydal Stanislav Vinař až r.1940. R.1914 uspořádáno ještě 33 výletů, nově vyznačena stezka na Kunětickou horu, na nádraží vyvěšena mapa pa.okresu. Na vojnu povoláni 34 muži, k revizním odvodům ročníků 1878-90 šlo 30 členů. Činnost omezena, na 6.valné hromadě 8.3.1916 jen 14 členů a 1 host, r.1915 se konalo 16 výletů. Na schůzce v kavárně Slávie 1.11.1916 hostil odbor nového předsedu Ústředí KČT, heřmanoměsteckého rodáka Dr.Jiřího Gutha-Jarkovského. Na další výborové schůzi podal prof.J.Sakař potěšující zprávu o nájmu Kunětické hory Muzejním spolkem jménem i ostatních zúčastněných spolků i odboru KČT, od r.1917 dána Kunětická hora spolku na 6 let zdarma. Ze zápisu z výborové schůze18.10.1916: „Schůze ukončena o půl 10., poprvé bez kouření a piva!“ 7.valná hromada v Městském průmyslovém muzeu, během r.1916 7 výletů, 3 přednášky, v noclehárně přespalo 22 studentů, na turistickou výstavu v pavilonu na Petříně dodáno 5 velkých fotografií k propagaci Pardubicka. Na 8.valné hromadě 20.2.1918 přítomno 17 členů, zvolen nový 12tičlený výbor, předsedou okresní hejtman Nápravník. Na 9. valné hromadě 1.4.1919 v Městském průmyslovém muzeu předsedou zvolen Eman Kraus. Ředitelství státních drah zamítlo žádost o rozmnožení vlakových spojů do Vápenného Podola. Společně s jinými pa.spolky uspořádána v září 1919 slavnost s názvem „Září Kunětického hoře“, vynesla 30 tisíc Kč na rekonstrukci hradu. Dle 10.valné hromady 16.2.1920 na Veselce – spolková činnost, vedle pořádání vycházek, zaměřena i na účast na záchraně Kunětické hory. Výlety téměř každou neděli a svátek, nejvíce 65 účastníků na výletě 25.5.1919 Chrudim-Slatiňany. Členské příspěvky r.1920 činný člen 20 Kč (z toho 16 Kč pro Ústředí), zápisné 5 Kč, rodinný příslušník 6 Kč. Odbor se začal podílet na pracích na záchraně Kunětické hory, vysazena cesta na Kunětickou, snad i vydlážděna. Na 11.valné hromadě 17.1.1921 oznámeno že odbor má 185 členů činných. Výlety ztíženy drahotou jízdného, malá účast, výsledky výletů záležely na osobní agitaci. Návrh na zajištění autobusového spojení na Kunětickou horu v neděli a ve svátek projednán s poštovním ředitelstvím, nutno denně platil 20 Kč a šoféra po dobu čekání. Růst členů r.1921: k 17. lednu 199, k 4.dubnu 292, k 26.srpnu, k 12.říjnu 503 členů. To zpochybnil inspetor Fränkl, po bedlivém pátrání „ u Vranšičů“ ověřeno jen 499 členů, oslava 500.odložena. Odbor se stal členem Sokola, Skautu a družstva pro postavení sokolovny v Pardubicích s příspěvkem 50 Kč ročně. Zřízen lyžařský odbor. Výlety pořádány téměř každou neděli, největší účast 32 na výletu na Železné hory. Při odboru 8.12.1921 zřízen sbor vůdců do něhož se přihlásilo 12 členů, schválen návrh, aby vůdcové byli honorováni. R.1922 stav členů 2.6.- 805, 28.8.- 883. R.1923 zřízen vodní odbor, schválen návrh na stavbu plovárny na břehu Labe. K 1.1.1924 mě odbor 1004 členy. Valná hromada 25.2.1936 byla ovlivněna mezinárodní situací, sešlo se jen 38 členů, začátek musel proto být o hodinu posunut. Došlo k úbytku člen ze 1180 r.1934 na 1150 r.1936. Předsedou byl Ing.Šebek

Zdroj: Zdeněk Cinkán r.1988
      
Viz také:

      Muzejní spolek

      Turista

      Turistický odbor Klubu přátel Pardubicka


Předchozí heslo: Turista

Následující heslo: Turistická plovárna


Diskuse k článku: Turisté


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Turisté


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014