Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Služby města Pardubic


Služby města Pardubic

založené r.1996 zabezpečují potřeby města zejména v oblastech: úklid veřejných prostranství a komunikací, likvidace odpadů, zajištění osvětlení města, správa hřbitovů, provoz krematoria.
Mají 6 samostatných provozů: čištění města, údržba komunikací, péče o zeleň, likvidace odpadu, veřejné osvětlení a světelná signalizace, pietní služba. Zajišťují i služby v oblasti reklamy, informační navigační systém na sloupech veřejného osvětlení, vylepování plakátů na plochách k tomu určených na území Pardubic. Navázaly na činnost Komunálních služeb města Pardubice a Technických služeb, které vznikly po r.1948 a značně se rozrostly. Již předtím měly Pardubice pro tuto činnost Obecní dvůr, Pohřební službu, Městský hasičský sbor. Město zajišťovalo hlavně úklid veřejných prostranství, každodenně. Od třicátých let město pečovalo o sady, předtím jejich údržbu i zakládání zajišťoval Okrašlovací spolek.
Osvětlení města dříve zajišťovaly Elektrické podniky města Pardubic.
Služby provozují sběrné dvory.
22.3.2000 Služby města Pardubic otevřely novou administrativní budovu ve svém areálu Na Hůrkách.

Zdroj: Jiří Paleček
      
Viz také:

      Odpady

      Obecní dvůr

      Okrašlovací spolek

      Elektrické podniky města Pardubic

      Sběrné dvory

      Technické služby města Pardubic

      Čištění měst


Předchozí heslo: Slunovrat

Následující heslo: Služby občanům


Diskuse k článku: Služby města Pardubic


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Služby města Pardubic


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014