Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Šance


Šance

Pardubice pevnost. Za třicetileté války musel být změněn systém opevnění města. Před útokem Švédů - Obléhání Švédy – bourána předměstí a předměstské brány, r.1636 Horská brána, brána v Karlově ul.a bašta u valchy, r.1643 předbraní Bílé brány, Sedlářská a Jelínkova či Mejtská brána. Založena síť předsunutých šancí a rondelů, tak aby malé Město v ohradě nabylo povahy opevněného tábora. Nutno uznat, že práce byly proveden dobře, neboť město odolalo trojímu útoku Švédů. Šance měl formu předsunutých pevnůstek a předmostí, obklopených příkopy s padacími můstky. Od jihu město, místo brány v Karlově ul., chránila šance za klášterem navršená mezi rameny Chrudimky, rozdělujícími se na Olšinkách, a hradebním příkopem. Na trojúhelníkovou šanci na dneš. Smetanově nám. navazoval dlouhý lomený val s téměř 11 m hlubokým příkopem chránící most u Zelené brány. Val sahal až k soutoku Městské řeky, hradebního příkopu, a Městské struhy před kostelem sv. Bartoměje. Před nim, na rohu dnešní Jindřišské ul., navršen velký rondel ze suti ze zbouraných domů. Připomíná jej dům Na kopečku čp.58. Druhá velká šance chránící město od západu byla navršena na místě spálené pernštejnské huti nad Rybníčkem. Její pozůstatky daly v 18.stol.jméno sousední ul.Na hrádku. R.1643 nasypána „šance za Jelínkovou branou“ na pravém břehu Chrudimky v místech mezi dnes bývalou hydroelekrárnou a bývalými mlýny. mlýny. Předbraní Bílé brány r.1646 nahradil val jehož jedno rameno sledovalo Labskou ul.a šance podle Městské strúhy ke spálenému Kohoutkovskému mlýnu. Do 26.července zřízen před mostem rozložitý citadel pro těžké kusy a při něm příkop 5 loket široký. Trojúhelníková šance byla i za Labským mostem. Šance na předměstích zesílily pa.pevnost, ale brzdily výstavbu předměstí skoro 100 let. Ještě když r.1741 hrozil vpád pruského vojsk, dal velitel pa.posádky šance zesílit. Zaměstnal při tom 4-5 tisíc lidí a mnoho set povozů. Opět se neohlížel na domy a zahrady. Valy ztužovány palisádami a osazeny 24 děly. Zahrady vymýceny do vzdálenost 1000 kroků kolem pevnosti. Na pevnostní sruby brali vojáci dříví a proutí za zahrad a z Olšinek, ty tehdy vymýceny. Přesto, když když se Prusové přiblížili, bylo jim měst vydáno bez boje, a znovu r.1744. Totéž se opakovalo i na počátku sedmileté války r.1756. K útoku na Pardubice nedošlo, ač se bojovalo u Holic a pruští dragouni vyplenili i Sezemice. Pa.pevnost do r.1770 zrušena.

Zdroj: Dr.Pavel Thein
      
Viz také:

      Opevnění

      Obléhání Švédy

      Bílá brána

      Sedlářská brána

      Horská brána

      Jelínkova brána a věž

      Chrudimka

      městská strúha

      Na Hrádku


Předchozí heslo: Šachy

Následující heslo: Šatlava


Diskuse k článku: Šance


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Šance


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014