Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Rolnické družstvo


Rolnické družstvo

Hospodářské družstvo po otevření obilního skladu za pa.nádražím, dnes ul.K Vápence, svolalo na 21.8.1904 valnou hromadu, na které se přejmenovalo na Rolnické družstvo, zapsané společenstvo s ručením omezeným. Předsedou představenstva se stal J.V.Markalous. Nová organizace v novém objektu začala slibně, obchod 1.roce byl značný, prodáno 253 vagonů obilí. R.1909 obchod poklesl, klesla cena obilí. Bilance 1909-1910 byla zdrcující, ztráty činily 44 235,20 K. 24.2.1910 zvolen předsedou Václav Udržal, energeticky se snažil o zlepšení. Za správce přijat 23-letý Josef Otásek z Plzně. Dobrá práce předsednictva se postupně projevovala, vracela se důvěra členstva. R.1912 postavena nová kůlna na hospodářské stroje a čistící stanice obilí. R.1913 administrativní budova zvýšena o poschodí. R.1914 prodáno 876,5 vagonů zboží, proti 427,5 vagonům r.1909, vytvořeny rezervní fondy 17 807,40 K. Za války, při státní obhospodařování obilí a j.plodin, bylo družstvo komisionářem a sběrnou pro 50 obcí okresu. R.1915-17 obilní skladiště rozšířeno na 150 vagonů. Zakoupeny pozemky vápenky s budovami, v říjnu 1918 přikoupeny další pozemky, areál rozšířen přes 2,5 ha. R.1919 značným tempem zvětšeny obchod i investice, postaveny kůlny na 7500 q sena a slámy. R.1920 zřízena pobočka v Bohdanči, r.1921 v D.Rovni a v Žamberku. R.1923 vedle Veselky postavena mlékárna. R.1926 převzato družstvo v Ústí n.O. R.1929 při 25.výročí mělo družstvo: 24 úředníky, 5 prodavaček, 38 dělníků, 8 dělnic, 3 nákladní auta, dva páry koní. Po r.1930 postaven vedle mlékárny čtyřpatrový obytný dům s prodejnou mlékárny, pozdější “Mléčný bar“. Za války areál družstva zničen bombardováním. R.1948 družstvo znárodněno, změněno na Zemědělské nákupní a zásobovací závod - ZNZZ Pardubice, který po r.1950 vybudoval nový areál, kterým zahájena výstavba průmyslové oblastí Černá za B.

Zdroj: Vlastivědná abeceda Dr.Pavla Theina. Rolnické družstvo. ZKPP 5-6/1992
      
Viz také:

      ulice K vápence

      Hospodářské družstvo v Pardubicích

      Průmyslová oblast Černá za Bory

      Výstava hospodářského rozvoje města Pardubic 1940

      Zemědělské družstevnictví na Pardubicku

      Zemědělské zásobování a nákup - ZZN


Předchozí heslo: Rolling Requiem

Následující heslo: Rolnictvo


Diskuse k článku: Rolnické družstvo


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Rolnické družstvo


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014