Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Řemesla


Řemesla

Pardubice od počátku byly zemědělským poddanským městečkem, řemesla se rozvinula až za panství Pernštejnů, kdy nacházely odbyt u početných příslušníků Pernštejnského dvora, který zde měl sídlo. Odbyt se podstatně snížil, když pa.panství a město se r.1560 staly komorními, počet řemeslníků a kvalita jejich výroby se snižují. Město chudne, katastrofou bylo trojí obléhání Švédy, ač neúspěšné. Dalšími ranami hospodářství města a řemeslům byly dvě okupace Prusů v 18.stol. Vzestupu řemesel a živností pomohly až parforsní hony založené r.1841. Uplatnili se sedláři, obuvníci, krejčí, zbrojíři, koláři, kočárníci, kováři. Vydělávali i majitelé stájí za pronájem pro koně účastníků honů. Žně byly po dobu honební sezony od září do prosince. Po zbytek roku nadbytek řemeslníků živořil. To nebyly podmínky pro vznik skutečného průmyslu. Po r.1870 se rozvíjel průmysl potravinářský stejně jako v okolních městečkách. R.1880 založena Řemeslnická jednota, 7.a 8.9.1888 v Pardubicích konán sjezdu českého řemeslnictva. Progresivní průmysl vznikl cizími investicemi, r.1889 Fantovy závody, r.1921 a.s.Telegrafia. S přílivem obyvatel z venkova se zvyšoval počet řemeslníků, z části živořících. R.1892 založeno Společenství živností řemeslných, r.1896 Společenství oděvníků v Pardubicích a Společenstvo živností stavebních a výtvarných, r.1905 Společenstvo řezníků, uzenářů a obchodníků s dobytkem, r.1911 Společenstvo truhlářů. Největší rozvoj řemesel a živností nastal po r.1920. R.1921 založeno Společenstvo zahradníků, r.1922 Okresní společenstvo kadeřníků, holičů a vlásenkářů a Společenstvo kolářů. Dle adresáře B.Korbela z r.1926 bylo v Pardubicích: 42 obuvníků, vedle několika obuvnických továrniček, 93 krejčí, 66 krejčových, 5 kloboučníků, 4 kožešníci, 16 modistek, 2 rukavičkáři, 46 řezníků, 57 truhlářů, 4 bednáři, 7 čalouníků, 2 dlaždické závody s více dělníky, 8 elektrotechniků, mezi nimi závod Vadas, 6 hodinářů, 1 jemný mechanik, 7 kamnářů, 14 klempířů, 12 instalatérů, 1 kotlář a mědikovec, 1 kovosoustružník, 18 malířů pokojů, 18 natěračů, 2 pilníkáři, 8 pokrývačů, 2 puškaři, 4 řezbáři, 6 sklenářů, 4 sochaři a kameníci, 1 strojní mechanik, 7 strojních zámečníků, 8 strojníků, 4 výrobci hudebních nástrojů, 23 zámečníků, 4 zlatníci, 1 brašnář, 14 cementářů, 6 knihařů, 4 košikáři, 2 koželuzi, 3 mydláři, 3 nožíři, 47 pekařů vedle pekařství Panis, družstva Budoucnost a Rolnického družstva, 15 sedlářů, 10 soustružníků rohu a perleti, výrobců kuřáckých potřeb aj. Část mistrů zaměstnávala jednoho či více tovaryšů, dělníků a učňů. Viz též Živnosti.
      
Viz také:

      Obléhání Švédy

      Okupace


Předchozí heslo: Řeka Arklebova

Následující heslo: Řemeslnická beseda


Diskuse k článku: Řemesla


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Řemesla


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014