Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Městské obvody


Městské obvody

R.1990 se Pardubice staly statutárním městem rozděleným na 7 městských obvodu - MO. R.1992 zřízeny obvody IV, VI a VII složené z připojených obcí, 20.6.1992 se v nich konaly první komunální volby, 4.12.1992 zahájily činnost úřady MO IV v Pardubičkách, MO VI ve Svítkově, MO VII v Rosicích. Dne16.4.1996 zastupitelstvo města schválilo zřízení MO II Polabiny, 18.01.1997 1.volby do zastupitelstva MO II Polabiny, Cihlena, Stavařov. Od r.2001 již existuje všech 7 obvodů. Zastupitelstvo města 16.5.2006 odsouhlasilo připojení obce Hostovice, po připojení 1.1.2007 se staly MO VIII.

MO I zaujímá střed města a částza Chrudimkou, tvoří jej: Saré Město, Zámek, část Zeleného předměstí severna od hlavní trati – centrum se zapomenutým Novým Městem, část Bílého po ulici Na Drážce, statistice eviduje části: Bílé předměstí-část, U kostelíčka, Na Spořilově, Horní Polabina, Ležánka, Na špici, Staré Město, Zámek, Zelené předměstí-část, Střed. Při sčítání r.2001 MO I měl 21707 obyvatel, 1627 domů a 9384 bytů.

MO II na pravém břehu LabePolabiny, Cihelnu se sídlištěm Sever, Fáblovku, Stavařov.

- části:Cihelna, Na slepých ramenech, Pardubice-sever, Fáblova-sever, Fáblovka-východ, Polabiny I, Polabiny II, Polabiny III, Polaviny IV, Polabiny V. Při sčítání r.2001 měl 20564 obyvatel, 496 domů a 9350 bytů
MO III zaujímá východní část města severně od železničního koridoru, tvoří je: část Bílého předměstí se Slovany a Hůrkami, Studánka se sídlištěm Dubina. Název Dubina je chybný.

- části: Bílé předměstí-část, Na Drážce- západ, Na Židově, Velký les u Sezemic, Hůrka, Nový Svět, Slovany-část, Studánka-část, Pipenec, Sídliště Dubina, Na Drážce-východ. Při sčítání r.2001 měl 16842 obyvatel, 1382 domů a 6639 bytů
MO IV tvoří malá část Bílého Předměstí- Slovan jižně od železničního koridoru a připojené obce: Černá za Bory, Drozdice, Mnětice, Nemošice, Pardubičky, osada Žižín a část Studánky jižně od železničního koridoru, průmyslová oblast Černá za Bory.

- části: Bílé Předměstí(Slovany)-část, U Zámečku-západ, Černá za Bory, Drozdice, Mnětice, Nemošice, Pardubičky, Pardubičky-Nemocnice, Staročernsko, Studánka-část, U zámečku-východ, Žižín. R.2001 měl 4682 obyvatel, 1296 domů a 1818 bytů.

MO V zaujímá jižní sektor Pardubic západně od Chrudimky, tvoří jej jižní část Zeleného předměstí se čtvrtěmi Skřivánek, Dukla, Višňovka, Jesničánky a připojené obce Nové Jesenčany, Dražkovice. Nepřesně nazýván Dukla, které je sice největší, jen okrajovou čtvrtí.

- části: Dražkovice, Nové Jesenčany, Zelené Předměstí-část, Zavadilka, Na spravedlnosti, Skřivánek, Dukla, Višňovka, Jesničánky, Zborovské náměstí, Pod vinicí. Při sčítání r.2001 měl 17075 obyvatel, 1932 domů a 7452 bytů.
MO VI západní sektor města, oddělený železniční tratí na Chrudim a továrnou Paramo, složen z připojených obcí : Lány na Důlku, Opočinek, Popkovice, Staré Čivice, Svítkov s nimž po r.1950 spojeno Přerovsko, dříve část Pardubic, k obvodu též patří Free zóne - Průmyslová zóna na katastru St.Čivic a závodiště na katastru Zeleného předměstí.

- části: Lány na Důlku, Opočinek, Popkovice, Za závodištěm, Staré Čivice, Svítkov, Zadní Polabiny, Zelenobranská dubina, Zelené Předměstí-část, Závodiště R.2001 měl 4470 obyvatel, 1437 domů a 1742 bytů.
MO VII na severu Pardubic tvoří připojené obce : Semtín původně Doubravice, Ohranice, Rosice nad Labem, Trnová, chemická průmyslová oblast, dvě nákupní zóny.

- části: Doubravice, Ohrazenice, Rosice, Semtín, Trnová, Prutina, Fáblovka-západ. Měl r.2001 5292 obyvatel, 1198 domů a 2049 bytů.
MO VIII. vznikl po připojení obce Hostovice 1.1.2007, při sčítání k 1.3.2001 měla 221 obyvatel, 68 domů a 91 bytů.


Zdroj: Jiří Paleček
      
Viz také:

      Části Pardubic

      Městské čtvrti

      Obecní zřízení

      Statutární město


Předchozí heslo: Městské lázně

Následující heslo: Městské průmyslové muzeum


Diskuse k článku: Městské obvody


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Městské obvody


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014