Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Markvartovský dvůr


Markvartovský dvůr

R.1548 si zámecký hejtman Diviš Bišínský z Božejova postavil dvůr v místech mezi dnešními ul.Jindřiškou a Žitnou kde ústí do ul.Arnošta z Pardubic. Peníze měl za prodeje rodného Mateřova Janu z Pernštejna. Od r.1542 zde hospodařil Markvard, vladyka z Vlčnova, člen starobylého rodu z Chrudimska, dvoru se říkalo Markvartovský. R.1548 dvůr prodán Janovi z Pernštejna za 300 kop, ten jej téhož roku postoupil obci Pardubic s výdělkem 100 kop. Ke dvoru patřila štěpnice, kterou obec pronajala a haltýře na Haldě. Příjem ze dvora v prvním roce 11 kop, výdaje na koně, povozy, setbu a j.139 kop. Ani později nebylo lépe, příčina v zištném počínání zaměstnanců a nedostatečném dohledu. Za třicetileté války dvůr spálen. Po válce věnoval císař obci na obnovu 36 fůr dřeva. Hospodaření bylo opatrnější, přesto r.1768 zase skončilo schodkem 45 zlatých. Dvorním dekretem z 13.července 1779 obecní zemědělské hospodaření zrušeno, dvůr rozprodán t.zv.familiantům - Městská familie.

Zdroj: Dr.P.Thein
      
Viz také:

      Jindřišská ulice

      Ulice Arnošta z Pardubic

      Familie

      Obecní dvůr


Předchozí heslo: Ulice Marie Pujmanové

Následující heslo: Ulice Marty Exnarové


Diskuse k článku: Markvartovský dvůr


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Markvartovský dvůr


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014