Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Lékaři


Lékaři

Prvním známým pa.lékařem byl Jan Vorsák, jinde jmenovaný Jan Hořák nebo Jan Horčák, který měl dům čp.23 v Zámecké ul., který r.1529 prodal a koupil dům čp.66 na náměstí. Lékaři Jiříkovi prodal Vojtěch z Pernštejna r.1523 díl vinice u Pardubiček. Pana Vojtěcha také léčil Petr Homon z Bartolomějské ul. Znamenitý lékař Jan Kopp z Raumenthalu, napsal v Pardubicích známou příručku „Grutovní a dokonalý regiment neb správa zdraví“, se pak stal osobním lékařem císaře Ferdinanda I. Jan z Pernštejna, nemocemi sužovaný, věřil v lékaře Šimona z Krňov. Lékař Martin koupil r. 1542 dům čp.78 na dnešní tř.Míru. Kolem r.1560 v Pardubicích působil znamenitý Jakub Kamenický „v umění lékařském doktor z Prahy“. Za třicetileté války se po Čechách potulovalo mnoho pochybných lékařů, pa. děkan Dabniel Castavius varoval r.1629 před jakýmsi očním lékařem. R.1655 v Pardubicích léčil skutečný oční lékař dr.Kryštof Šulman. V Krpatově „Mistru ostrého meče“ je jmenován chirurg Jindřich Skato, který bydlel v čp.46 Pernštýnská ul., r.1658 byl pa.radním. Jeho synové Petr a Jan byli též chirurgy. K jeho vdově Ludmile se po r.1661 přiženil vysokomýtský chirurg Václav Tureček. Dynastii felčarů a „chirurgae tiron“ tj.začátečníků, založil pa.rodák Jiří Josef Bělský koncem 17.stol. Známe v přímé linii Jiřího, Václava, Jiřího ml. A z rodiny dcery Jana Fabichta st.a ml. Jan ml.zdědil po tetičce Eleonoře Bělské r.1795 hostinec U bílého koníčka na náměstí. R.1852 byl pa.chirurgem Karel Mysinger či Minsinger, který se také stal konšelem, zemřel r.1862 ve věku 41 let. Následují: Antonín Koukal „medicinae licenciatus“ zmíněný r.1756, Christof Čupík r.1758, František Lachnit r.1763, Josef Kout, původně lazebník r.1755, městský chirurg do r.1810, František Fiala 1765 – 1795, také pův.lazebník, Josef Kratschner 1790–1802, František Horn, Jan Lenner r.1792, který se psal „tit.Lit.Phie et nedicinae Doctor“. Syn radního Antonína Kučery, Antonín, sloužil jako vojenský chirurg, upadl r.1789 do tureckého otroctví. Otec ani obec neměli na výkupné, obnos půjčil P.František E.Stengl, kterému jej refundovala pokladna nájemného z kořalky. Za Marie Terezie a Josefa II. je zde funkce císařského, tj.zámeckého chirurga. Prvním byl od r.1773 Michael Nusshart, r.1782 koupil dům čp.28 u Bílé brány, r.1789 zemřel. Jeho nástupce František Reich zahynul r.1832 na mor. Do r.1791 žil v domě čp.10 v Pernštýnské ul.na odpočinku vrchní vojenský chirurg Vojtěch Čupík, patrně syn zmíněného Chr.Čupíka. Pro chudé občany opatřila obec lékaře r.1795, byl jim chirurgiae doctor Josef Fichtner. Josef Otto „subjectum chirurgiea“ zahájil praxi koncem 18.stol, zemřel mlád r.1818. Pa.sousedy se stali dr.František Marenzella r.1812, plukovní lékař hulánů a vrchní lékař z hřebčince Alexandr Staefse, kteří léčili i civilisty. Pro ornitologické sbírky, která věnoval pa.muzeu proslul ranhojič František Hromádka, narozený v Pardubicích r.1794, bydlel v čp.103 Kostelní ul., kde 1.9.1881 zemřel. V l.1843-48 působil v Pardubicích jako městský fysik Dr.Josef Bojislav Pichl. S manželkou se stal středem vlastenecké společnosti ve městě. R.1848 vydal první pa.časopis „Pardubický hlasatel svobody a práva lidu“, jen jedno číslo. Z Pardubic musel uprchnou před skupinou nepřátel. Jeho nástupcem se stal František Hausmann, do Pardubic přišel r.1833 jako ranhojič. Zasloužil se o pa.ochotnické divadlo prvním nestudentským představením 2.12.1849. Prvním správcem pa.městské nemocnice od r.1851 byl dr.František Markl, od r.1861 též člen prvního městského zastupitestva. Pardubický rodák Antonín Liebich, ranhojič, vystudoval medicínu, stal se výpomocným městským lékařem, r.1862 jmenován městským lékařem a správcem pa.nemocnice. R.1862 byl bez konkurzu jmenován primářem, byl jim do r. 1892. V letech 1903-27 byl ředitelem a monoprimářem nové nemocnice v Pardubičkách MUDr.Františe Messany, vynikající chirurg, významná pa.osobnost. R.1924 do nemocnici nastupuje MUDr.Jan Řehoř, stal se primářtem interního oddělení a od r.1927 ředitelem nemocnice. Primářem chirurgického odd.od r.1927 se stal MUDr.Jaroslav Snopek. Z mnoha dalších pa.lékařů připomínám podnikavého MUDra Vojáčka, který v Pardubicích r.1911založel Léčebný ústav a lázně.

Dne 29.10.1890 založen chrudimský a pardubický Krajinský spolek lékařů,se sídlem nejprve v Chrudimi, později v Pardubicích. Na 1.poválečné valné hromadě Lékařské župy Pardubice-Chrudim 9.2.1919 zvolen předsedou MUDr. Leopold Liebich, syn Antonína Liebicha.

Koncem 20.stol. proslavil Pardubice MUDr Černý Jaroslav, primář traumatologie pa.nemocnic. Na setkání traumatologů ČR s mezinárodní účastí 2.6.1994 v pa.hotelu Labe mu byl předán diplom čestného člena Společnosti pro úrazovou chirurgii.


Zdroj: Dr.Pavel Thein
      
Viz také:

      Lékařská služba první pomoci

      Městská nemocnice

      Městský lékař

      Zdravotní řád

      Bělský Jiří


Předchozí heslo: Lékárna

Následující heslo: Lékařská služba první pomoci


Diskuse k článku: Lékaři


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Lékaři


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014