Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Labská ulice


Labská ulice

na umělé hrázi oddělující Chrudimku od zámeckého příkopu, nasypaná za Pernštejnů na ochranu před povodněmi. Je možné, že původně Chrudimka tekla právě zámeckým příkopem a obtékala původní tvrz, pozdější hrad. Cesta vedoucí na Labský most a dále na Hradec a na Prahu vznikla počátkem 16. stol. Do r.1928 to byla jediná cesta na sever přes Labe. Na počátku ulice při domě čp14/15 stála Sedlářská brána, zbouraná r.1644, při ní celna. Do r.1783 zde mohly být domy jen dřevěné, povolení ke stavbě bylo s podmínkou, že dům bude, v případě potřeby hájit město, zbourán. R.1616 byla zde „na předměstí Malém, jdouc k labskému mostu“ druhá lázeň. Bývaly zde 3 hospody, jedna na místě ke město po r.1833 postavil chalupy čp.11 a 12. Na západním konci kde cesta ze severu zavadila o město byla od r.1735 hospoda Na Zavadilce, r.1783 vykoupena a zbořená pro stavbu šance, právo šenku bylo přeneseno do Familie. Pozemek získal r.1790 Josef Holas a šenk obnovil, býval zde hostinec Na růžku, svého času nevalné pověsti, po r.1950 zrušený, později zbořeny. Druhá hospoda Na Zavadilce či Zavadilka je na západě města, kde pražská cesta zavadila o město. Od konce 17.stol.bývala hospoda v místě čp.42 a 43. V místě čp.29 byla panská koželužna místo koželužny Na Zábraží zrušené před r.1778. Původně se říkalo "ulice na hrázi", „ulice na hrázi jsouce k labskému mostu“, později Ulice k labskému mostu, dnešní jméno má od r.1783. Od 1975 se připravoval asanace celé ulice, první domy na břehu Chrudimky zbourány již dříve. Ale na jejich místě zakrátko povolena stavba domu zabraňujícímu vzniku nábřeží, které by z úzké ulice odvedlo dopravu. Pro přestavbu ulice a rozšíření Tyršových sadů r.1983 zpracována studie, o její realizaci byla dlouhá jednání. Po r.1990 živelné bourání domů a nová výstavba, dodnes neucelená. Dne 16.10.2001 zahájena rekonstrukce vozovky v Labské ul. Žulové kostky, nad jejichž osudem se objevily otazníky, nahrazeny asfaltem. Ulice změněna na jednosměrnou, ale chybí komunikace pro opačný směr.

Zdroj: Jiří Paleček

      
Viz také:

      Bělobranské náměstí

      Labský most

      ulice Mezi mosty

      Na hrázi jdouc k labskému mostu

      Pod zámkem

      Povodně

      Sedlářská brána

      U Stadionu

      Ulice k labskému mostu

      Ulice na hrázi jsouce k labskému mostu

      Ústí


Předchozí heslo: Labiště pod Opočínkem

Následující heslo: Labská vodní cesta


Diskuse k článku: Labská ulice


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Labská ulice


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014