Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Kávoviny


Kávoviny

V poslední třetině 19. stol. vzniklo v Pardubicích několik malých průmyslových podniků, které se staly pilířem moderního podnikání a začaly šířit slávu pardubických podnikatelů daleko za hranice kraje. Jedním z pozdějších byla akciová továrna na výrobu kávových náhražek, známá mezi Pardubičany lidově jako „FRANCKOVKA“. Výroba kávových náhražek byla spojena s rostlinou zvanou čekanka obecná. Ta byla velmi hojná v celé Evropě i u nás. Jako pěstovaná rostlina byla dokonce „zavlečena“ na Sibiř a do východní Asie, ale dostala se i na Nový Zéland. Z kořenové čekanky, resp. z jejich kořenů se připravovaly již od 17. stol. náhražky kávy, tzv. Cikorka (podle latinského názvu). Pražením kořenů přítomný inulin a další látky karamelizují, čímž vzniká tmavohnědé zbarvení cikorky. Při rozkladu hořčinů se částečně uvolňují aromatické látky, které dávají cikorce charakteristickou vůni. Význam cikorky značně vzrostl za napoleonských válek, kdy byl kontinentální blokádou značně omezen dovoz kávy do Evropy. Z té doby možná pochází český název rostliny, připomínající smutné oči dívky, čekající marně na návrat svého milého. O zprůmyslnění pěstování čekanky a její využití jako kávové náhražky se před firmou FRANCKOVKA pokoušel již r. 1896 podnikatel Č.Blecha z Předměřic n.L. Koupil pozemky poblíž kaple sv. Anny a začal stavět „,První českou pardubskou továrnu na čekankovou a fíkovou kávu“. Ovšem objevila se současně konkurence a Blechova továrna skončila dřív než začala. V sousedství koupila pozemky rakouská firma Jindřich Franck a synové a začala podnikat ve stejném oboru. Firma byla založena r. 1880 Johannem Heinrichem Franckem a zabývala se výrobou kávových náhražek a přísad do těsta. Až do r. 1919 patřil pardubický závod akc. firmě Jindřich Franck a synové v rakouském Linci. V následujícím roce byla vytvořena akc. společnost se sídlem v Praze v rámci tzv.nostrifikace. Tato firma dodávala polotovary svým sesterským podnikům v Německu a Švýcarsku. FRANCKOVKA se vypracovala za několik let na naši největší továrnu na výrobu kávovin. Filiální závody vznikly v Chomutově a Košicích. Po celém státě se pohybovali obchodní cestující (v předválečné době asi 40), nabízející zboží se známým kávovým mlýnkem. Ten jako neonová reklama na nejvyšším objektu závodu byl zdaleka viditelný. Dne 30. 4. 1941 byl dosavadní název firmy Jinchřicha Francka synové akc. společnost změněn na Akciová společnost Franckovka, německy Aktiengesellschaft Franck. Změna byla schválena 3. 7. 1941 ministerstvem vnitra a změna názvu provedena i ve firemním rejstříku obchodního soudu v Praze. Ve stejném roce firma začala se stavbou pražírny čekanky a mlýna. Po válce byla firma r. 1948 znárodněna a předána národní správě. Poté byl vytvořen národní podnik Kávoviny, do kterého patřilo celkem 10 firem. V r.1958 byl vytvořen samostatný oborový podnik Kávoviny Pardubice. Nejznámějším výrobkem firmy se v té době stala „Kalorka“. V 60. letech došlo ke sloučení dvou národních podniků – Kávovin Pardubice a Vitany Byšice. V r. 1991 se Kávoviny Pardubice oddělily od Vitany Byšice a vznikly Kávoviny a.s. Pardubice, jejich jediným vlastníkem se stala Avita s. r. o. V letech 1995-1996 bylo obnoveno sušení čekanky.
Zvláš't cenná byla spolupráce s německou firmou Allgaier, která se podílela na modernizaci technického vybavení firmy. Od r. 1997 se dále rozšiřoval sortiment firmy. Reagovala na vzrůst obliby tzv. langošů a začala vyrábět směs na jejich výrobu. Od r. 1997 se podílela na výrobě přísad do jemných perníků. Připojila se tak k jednomu z tradičních odvětví pardubického podnikání. Ke konci tisíciletí proběhl inovační program na výrobu kávových nápojů. Jméno FRANCKOVKA se stalo bezesporu od poč. 20. stol. pojmem. Uběhlo již století, kdy se na pultech pardubických obchůdků objevily přísady ke kávě „FRANCKOVKA“, balené do krabic nebo červených kulatých „bochánků“, kdy si mlsní Pardubičané kupovali kávovou náhražku „Enrilo“, která dodávala silný odvar kávové chuti v pohnutých dobách světové války, kdy skutečná káva byla drahá a nedostatková. Kdo byl „fajnšmekr“, kupoval kávu s fíkovou chutí zvanou „Rosilka“ či perlovou žitnou kávu „Perola“. A právě jmenované výrobky byly prezentovány jednou z graficky nejpůsobivějších a rovněž nejprogresívnějších reklam pardubických firem. Symbolem FRANCKOVKY se stala ochranná známka kávového mlýnku. Charakteristickým kávovým mlýnkem byl označen každý výrobek a objevoval se i na firemním voze. Franckovka používala jako ochrannou známku též obrázek čajové konvice, dále kráčejícího lva, nesoucího na zádech šálek s kávou a lžící. Motiv šálku se objevoval jako doprovod k firemní značce chlapce, držícího vzpínajícího se koně. Reklama byla velmi bohatá a často obměňována. V tisku Franckovka upozorňovala na výskyt padělků pomocí tzv. výstrah. V nich se též objevuje přesná „definice“ firemního loga.

Zdroj: Vlastivědná abeceda Dr.PavlaTheina. Kávoviny a.s.původně FRANCKOVKA ZKPP 3-4/2011
      
Viz také:

      Franckovka - firma Jos. Francka a synové


Předchozí heslo: Kavárna Evropa

Následující heslo: ulice Ke Hrázi


Diskuse k článku: Kávoviny


Jindřich Franck a synové

Napsal(a): Michaela Bortlová   |   2020-03-23 08:56:31   |   michaela.bortlova@tatramuseum.cz
Dobrý den, náhodou jsem narazila na reklamní rozhlasový automobil Tatra typu T 43, který byl vyroben pro firmu Jindřicha Francka a synové, podle evidence patrně pro filiálku v Košicích. To ještě prověřuji, ale dochovalo se několik fotografií viz odkaz. Pokud by se Vám nezobrazoval, tak Vás navedu jinak. Fotografie pocházejí z roku 1935.Zajímalo by mě, jestli o tom vozidel něco nevíte. Odkaz: http://digi.archives.cz/da/permalink?xid=07C80A12C43F11E591D8001167D6B623&scan=326#scan326 Děkuji Přeji hezký den Mgr. Michaela Bortlová Kurátorka muzejních sbírek Technického muzea TATRA v KopřivniciNapsat příspěvek k článku: Kávoviny


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014