Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Geologie


Geologie

Geologické podloží Pardubic je prý jednotvárné. Je tvořeno jílovými, vápenitým, písčitými usazeninami křídového moře. Ty jsou překryty diluviálními náplavy starší toků přitékajících z jihovýchodu. Dnešní Chrudimka je z části odplavila, odkryla starší usazeniny, které vystupují nad jejím pravým břehem jako Drozdická, Nemošická stráň, sutiny pod Pardubičkami a Vinice. Labe, jehož dnešní tok vznikl až na konci mladšího peistocenu, je původcem naplavené červenavé půdy z Podkrkonoší na jeho pravém břehu. Na levém břehu pod Lány na Důlku a Opočínkem odkrylo staré vrstvy usazenin, naleziště zkamenělin. Kolem Hůrek probíhá Spojilská žíla tvořená třetihorními vyvřelými horninami čedičového typu, která vytvořila Hrčáky a od Hůrek a sídliště Dubina probíhá Studáneckým lesem až k železničnímu koridoru u Černé za b. Odtud k Pardubičkám probíhá pás terénních vln vátých písků vytvořených v dobách ledových. Tento obraz doplňují pozůstatky říčních ramen a meandrů, z částí přirozeně zanešených, zarostlých, z části zasypaných, kterými ještě proudí podzemní voda. Je to především zasypaná „Městská řeka“ pod Jahnovou ul., nám. Republiky a Sukovu třídou. Novodobým problémem pa.geologie jsou dolíky a rybníčky zasypané jednak komunálními odpady, jednak průmyslovými skládkami vystupujícími i nad terén – ekologické zátěže.

Zdroj: Jiří Paleček
      
Viz také:

      Lom

      Nemošická stráň


Předchozí heslo: ulice Generála Svobody

Následující heslo: Gestapo


Diskuse k článku: Geologie


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Geologie


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014