Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Lexa František


Lexa František

Akademik FRANTIŠEK LEXA se narodil 5. dubna 1876 na Pernštýnském náměstí v domě čp. 49. Byl v pořadí druhým ze sedmi dětí advokáta JUDr. Vilibalda Lexy a jeho ženy Eleonory, rozené Strasserové z Chrudimi. Otec pocházel z tkalcovské rodiny v západočeských Královicích. Malý František navštěvoval v Pardubicích obecnou školu, ale otec pak záhy ze zdravotních důvodů zanechal advokátní praxe a rodina se přestěhovala do Prahy. Mezi Lexovy učitele na pražském gymnáziu v Žitné ulici patřil i Alois Jirásek, který tam učil dějepis a zeměpis. Lexa se však nejvíce zajímal o matematiku a fyziku, později i o základy filozofické propedeutiky, kterou přednášel dr. František Drtina. Na pražské univerzitě se pak připravoval na povolání středoškolského profesora matematiky a fyziky, ale zajímal se i o psychologii a pracoval v semináři prof. T. G. Masaryka. V roce 1899 začal učit na reálce v Praze-Karlině a od roku 1901 na gymnáziu v Hradci Králové, kde mezi jeho žáky patřili i Karel Čapek, Emil Vachek a Jiří Červený, zakladatel Červené sedmy. Roku 1901 se oženil s Irenou, dcerou klasického filologa, univerzitního profesora Jana Kvíčaly. Roku 1902 si Lexa rozšířil aprobaci o filozofickou propedeutiku a r. 1903 získal doktorát filozofie. Tehdy se rozhodl habilitovat se v oboru psychologie a tématem jeho habilitační práce měla být otázka původu a psychologie písma. Byl přesvědčen, že původ našeho písma je nutno hledat v písmu staroegyptském. Roku 1905 si pořídil mluvnici staré egyptštiny a brzy ovládl písmo i staroegyptský jazyk, takže ještě téhož roku uveřejnil několik svých překladů egyptských textů. Tyto překlady vzbudily pozornost profesora orientalistiky na pražské univerzitě dr. Rudolfa Dvořáka, který pak významně ovlivnil Lexovu badatelskou a životní dráhu. Díky němu byl Lexa přeložen r. 1906 do Prahy na malostranské gymnázium, aby mohl v pražské univerzitní knihovně prohloubit své znalosti. Roku 1907 získal stipendium v Berlíně u egyptologa profesora A. Ermana a r. 1908 ve Štrasburku u profesora Spiegelberga, specialisty na démotštinu (předposlední období staré egyptštiny). Roku 1914 předložil habilitační práci „O poměru ducha, duše a těla u Egypťanů Staré říše“ České akademii císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění. Publikována byla až r. 1917. Teprve roku 1919 se habilitoval a brzy se stal bezplatným soukromým docentem egyptologie na Karlově univerzitě. Z existenčních důvodů nadále učil na gymnáziu. Teprve roku 1922 byl jmenován mimořádným profesorem egyptologie a mohl se plně věnovat svému oboru.
Lexova badatelská práce zpřístupnila české veřejnosti taková díla, jako jsou Náboženská literatura staroegyptská (1921), Beletristická literatura staroegyptská (1923), Staroegyptské čarodějnictví (1923) a Obecné morální staroegyptské nauky (1926). F. Lexa publikoval i v německém a francouzském jazyce.
Roku 1927 byl František Lexa jmenován prvním řádným profesorem egyptologie v Československu. V letech 1934-1935 byl zvolen děkanem Filozofické fakulty Karlovy univerzity v Praze a ve válečných letech se soustředil na dokončení svého nejvýznamnějšího díla - Mluvnice démotštiny v 6 svazcích. Dílo představuje více než 1200 stran velkého formátu a autor je
sám autografoval pro tisk. Po druhé světové válce uzavřel F. Lexa 40 let práce se staroegyptskou literaturou vydáním Výboru ze starší egyptské literatury a Výboru z mladší egyptské literatury. V nich shrnul své překlady staroegyptských literárních děl a poskytl našim čtenářům reprezentativní přehled staroegyptského písemnictví všech období jeho více než třítisíciletého vývoje. Za své celoživotní dílo obdržel roku 1952 státní cenu a byl jmenován akademikem. Jeho práce Veřejný život ve starověkém Egyptě vyšla r. 1955.
V závěru svého života F. Lexa velice přispěl ke zřízení Československého egyptologického ústavu Univerzity Karlovy v Káhiře (1958). Zahájení čs. archeologických výzkumů v Egyptě se už. nedočkal, zemřel 13. února 1960 v Praze. Jeho rodný dům v Pardubicích byl opatřen pamětní deskou.


Předchozí heslo: Kašpar Jan ing.

Následující heslo: Rosůlek František Karel


Diskuse k článku: Lexa František


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Lexa František


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014