Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Dopravní fakulta Jana Pernera


Dopravní fakulta Jana Pernera

zahájila činnost 1.4.1993, jako 3.fakulta tehdy Vysoké školy chemickotechnologické Pardubice. V býv. ČSR byla jediná Vysoká dopravní škola ve slovenské Žilině, po rozdělení ČSR r.1992 rozhodli se čeští pedagogové odejít do Čech. Pardubic, vzhledem k jejich dopravním tradicím, se ukázaly nejvhodnějšími pro umístění nové dopravní fakultu. VŠCHT Pardubice ji poskytla potřebné zázemí.

Fakulta získala 5.5.1993 akreditaci. Do 1.ročníku se zapsalo 161studentů, 80 českých studentů všech ročníků se svými profesory přestoupilo ze Žiliny.

Díky žilinskému předchůdci měla fakulta od počátku všechny atributy univerzitního pracoviště: doktorantské studium, habilitační práva a práva profesorského řízení.

Po transformaci VŠCHT na Univerzitu Pardubice 1.4.1994, je DFJP fakultou univerzitní. R.2000 měla 6 kateder.

V jejím čele stáli děkani: prof. Ing. M Lánský, DrSc v l.1993-1994 a 1997-2003, prof.Ing.Hynek Šertler, DrSc.1994-1997, prof. Ing.Karel Šotek 2003-2006, prof.Ing.Bohumil Culek, Csc. 2006-2014. Od r.2014 je děkanem doc. Ing.Ivo Drahotský,PhD., který DFJP r.2001 absolvoval, r.2001 dokončil doktorské studium, r.2010 byl jmenován docentem v oboru Technologie a management v dopravních elekomunikacích. Specializuje se na dopravní politiku, provoz a bezpečnost silniční a městské dopravy.
      
Viz také:

      Univerzita Pardubice – UPa


Předchozí heslo: Dopita Josef

Následující heslo: Doskočil Josef


Diskuse k článku: Dopravní fakulta Jana Pernera


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Dopravní fakulta Jana Pernera


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014