Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Dětské oddělení pardubické nemocnice


Dětské oddělení pardubické nemocnice

vzniklo r.1939, dle pamětí nestora pediatrie prof. MUDr. J.Brdlíka, jako první v ČSR po dětských klinikách v Praze a Brně. Bylo výsledkem snažení prof. MUDr.Cyrila Gály, přednosty porodnickogynekologického oddělení a prof.MUDr. Jana Řehoře, primáře interního odd.pardubické nemocnice, kterým se podařilo přesvědčit výbor nemocnice o jeho nutnosti.

Dětská nemocnost a úmrtnost byla přímo katastrofální. Prvním primářem se stal MUDr. Jiří Zimák, asistent prof.O.Teyschla, přednosty brněnské dětské kliniky. Již od počátku bylo plánováno, že oddělení bude v t.zv.trojpavilonu společně s odd.krčním a nosním a odd.očním.

Zprvu bylo nutno vystačit s dvacetilůžkovým pokojem na interním odd., sekundářem MUDr.Šimonovou, pozdější ženou primáře Zimáka a jedinou sestrou. Jako přídavek dostal primář ještě 50 lůžek na infekčnímu odd. Konsiliářem na porodnickém odd.pro novorozence byl již dříve zde působící MUDr.Josef.Bartoň.

V trojpavilónu bylo 1.1.1941 otevřeno nové dětské odd.rozmístěné ve 4podlažích. Bylo moderně koncipováno za pomoci prof.MUDr.J.Švejcara.

V l.1949-1960, kdy byly Pardu-bice sídlem kraje, sloužilo i jako výukové středisko pro dětské sekundáře před atestací 1.stupně, sloužilo i k výuce dětských sester, které postupně nahrazovaly sestry řádové.

Nové novorozenecké odd. vznikalo po dostavbě nové porodnice r.1951, mělo 54 lůžek. R.1955 vznikla při oddělení mateřská a později i základní škola. R.1961 odešel MUDr.Zimák na zasloužený odpočinek.

Druhým přednostou se stal MUDr.Jan Ringel. Období jeho primariátu lze považovat za zlatý věk oddělení, charakterizoval je rozmachem diagnostické a terapeutické péče. Těžiště se přesouvalo i na děti školního věku. Dbal na výuku lékařů pro něž pořádal primářské vizity a semináře, které převyšovaly okresní rámec.

Po příchodu MUDr.Karla Vojtěcha, pozdějšího primáře odd.dětské chirurgie, přicházeli i novorozenci s vrozenými vývojovými vadami. MUDr.Jan Ringel odešel r.1974 do Prahy, kde působil jako vysokoškolský učitel.

S nim odešla i jeho paní MUDr.Tomášová-Ringelová, která mu dělala zástupce. Po příchodu třetího přednosty MUDr.Jiřího Jíchy, díky zavedeným postupům se zachovala vysoká úroveň a došlo k značnému rozšíření péče na novorozeneckém odd.

Primář Jícha byl znám svou houževnatostí, systematických studiem a jako dobrý organizátor. Rozšířilo se spektrum táborů po chronicky nemocné děti, spolupráce s Čs.Červených křížem. V závěru svého působení zavedl systém roomingin, kdy matky mohly mít novorozence u sebe.

Zemřel r.1958 na zákeřnou chorobu.

V únoru 1939 na odd.přišel mladý, pracovitý přednosta MUDr.Vladimír Němec, zaměřením byl nefrolog znalý ultrazvukové diagnostiky.

Ač r.1960 došlo k převratným změnám, zanikl Pardubický kraj a statut krajské nemocnice, přece velkoryse přebudoval odd.v moderní, vybavené přístrojovou technikou, zacvičoval mladé lékaře v nových discipinách, zavedl nové poradny. Veskrze moderní člověk vedl modernizované odd.

Zdroj: Soňa Růžková
      
Viz také:

      Nemocnice


Předchozí heslo: Desperát František

Následující heslo: Dětský domov Pardubice


Diskuse k článku: Dětské oddělení pardubické nemocnice


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Dětské oddělení pardubické nemocnice


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014