Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Císařský náhon


Císařský náhon

původně Pernštejnská, pak Městská strúha, obecně strúha, umělý tok, který vybudoval Vilém z Pernštejna r.1501 středem města, pod novostavbou Bartolomějského kostela. Snad využil rameno rozvětvující se Chrudimky. které oddělovalo město od hradu.

Přiváděla vodu pro zásobování a pohon zařízení uprostřed města. Údajně to bylo pokračování Haldy pro zajištění čisté vody až z Loučné. To mohlo být akvaduktem za podstatně nižší hladiny Chrudimky, což je sporné.

Strúha tekla dvory domů na Bělobranském nám. a v ul.Sv.Anežky České, podtéká Pernštýnskou ulici, která se v této části nazývala „Na mostě“. Zde poháněla císařský a obecní mlýn s městskou vodárnou zásobující vodou městský pivovar za radnici, lázně v Kostelní ulici i Masné krámy, pro ty sloužila i jako odpadní kanál. Stály přímo nad strúhou, kde dnes zůstala nevzhledná betonová plocha s trafostanici.

Před kostelem, dříve až za hradbami, se strúha vlévala do Městské řeky tekoucí na západ, kde je dnes Sukova tř. Po regulaci Chrudimky r.1910 byla Městská řeka zasypána. Také strúha od Chrudimky do dvorů domů v Pernštýnské ul., kde se ještě před 80 léty pralo prádlo a v létě lidé koupali, byla postupně zasypána, průtok je jen potrubím.

Otevřené úseky zůstávají na Wernerově nábřeží, což opravňuje jeho název nábřeží a u kostela sv.Bartoloměje. Tato část byla také nazývána pardubické Benátky. Kostelní ul., před r.1900 prodloužená přes zrušený děkanský dvůr, zde vytváří nepojmenované kamenné nábřeží, vedle Wernerova v Pardubicích ojedinělé.

Voda ze strúhy byla svedena do Tyršových sadů, kde po parkových úpravách r.1931 napájela dva rybníčky a Jezírko. Struha byla užitečný a pěkný vodní prvek města. Při regulaci Chrudimky r.1910 byl výtok do strúhy, přímo naproti ústí Haldy, zpevněn kamenným nábřežím. Voda tudy protékala do 50. let min.století. Při rekonstrukci kanalizace v Pernštýnské ulici po r.1950, vzniklo jakési potrubní křížení s omezeným průtokem, průtok byl léta uzavřen.

Po zrušení Záhorského jezu se snížila hladina Chrudimky, tím možnost plnění strúhy, průtok nebyl zajištěn. Po připomínkách památkářů a Klubu přátel Pardubicka byl omezeně obnoven po r.1980, pak opět uzavřen.

Při projednávání záchranného archeologického průzkumu chrámu sv.Bartoloměje 22.10.1992 na Magistrátu byla zdůrazněna nutost napuštění císařského náhonu, aby dubový základový rošt kostela byl pod vodou. Strúha byla znovu zavodněna 2.4.1994, trvalý průtok stále není.

Na konci strúhy pod kostelem jsou dvě výpusti, jedna do Tyršových sadů, druhá do kanalizace, jen ta se občas otevírá pro vypuštění strúhy při čištění dna. Výpust do Tyršových sadů je trvale uzavřena.

Průtok sady nebyl obnoven ani po „revitalizaci“sadů, tím jsou ochuzeny o dva rybníčky a Jezírko, krásné vodní prvky. Vilém z Pernštejna během 10 let vybudoval složitý systém strúh a vodního opevnění celého města. Dnešní konšelé nejsou přes půl století schopni obnovit ani jeho malou část.
      
Viz také:

      Císařská strúha

      Městská řeka


Předchozí heslo: Císař Josef

Následující heslo: Cisler Jiří


Diskuse k článku: Císařský náhon


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Císařský náhon


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014