Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Chráněné stromy


Chráněné stromy

Neznámějším památným stromem na území Pardubic byl Červinkův topol za Ležánkami, který r.1922 rozlomila vichřice. Starý obrovský topol stál před administrativní budovou býv. TESLY, pozůstatek býv.parku při Zámečku, podlehl vichřic krátce před zánikem TESLY. V současnosti jsou v Pardubicích chráněné stromy: Topol černý na pravém břehu Labe při Starém Labi naproti nábřeží ZM, výška 26 m, stáří 180 let. Čtyři jerlíny japonské na Wernerově nábřeží, stáří 90 let. Stromořadí 34 dubů letních na levém břehu Labe za ZS a podél nábřeží ZM, obvod až 440 cm, výška 18 m, staří 100let. Při stavbě protipovodňové hráze na pravém břehu Labe byla vykácena řada staletých stromů, převážně topolů černých.

Zdroj: Jiří Paleček
      
Viz také:

      Chráněná přírodní území

      Arboretum

      Lípa svobody

      Ochrana přírody a krajiny

      Příroda

      Stromy


Předchozí heslo: Chráněná přírodní území

Následující heslo: CHR-PA


Diskuse k článku: Chráněné stromy


Chráněné stromy ve Svítkově

Napsal(a): Petr Korbel   |   2017-04-08 03:12:28   |   pahmic@seznam.cz
Dva chráněné stromy se nacházejí ve Svítkově a to v dub letní v Žižkově ulici a javor babyka v Přerovské ulici, dále torzo dubu letního "Antonín" ve Starých Čívicích, dub letní U kamenné vily, dub letní v Lánech na Důlku, dále jeden jasan ztepilý mě neznámo kde a jilm vaz nedaleko koupaliště.Napsat příspěvek k článku: Chráněné stromy


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014