Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Blatník - vesnice


Blatník - vesnice

zaniklá ves jižně od Rybitví na břehu Labe, někdy uváděná jako Blatnice.

Prvně zmiňovaná r.1244, kdy Jan, syn Zdislava z Polné, daroval dvě vsi na Pardubicku Blatník a Hostovice klášteru litomyšlskému. Tehdy tu ještě nebyla tvrz. R.1339 již na blatnikovské tvrzi, někdy jmenované jako hrad, sídlil Ctibor z Blatníka. Patřil k rodu pánů z Cimburka, r.1349 je jako jeho nástupce zmiňován Bernard z Cimburka.

Ten 21.6.1363 jmenoval nového faráře k bohdanečskému kostelu. Po Bernardovi vládl Blatníku Albrecht z Cimburka, který své zboží hrad Blatník, s městečkem Bohdančem ležícím u hradu (?), a vsi Bystřec, Rybitev, Černohu (Černou u Bohdanče) a Lhotu (Blat-nikovskou) prodal 1377 Janovi z Orle, opatovi kláštera Opatovického. Bylo tak připojeno ke klášternímu panství. V 15.stol.je zmiňován přívoz Blatnický přes Labe, který patřil držitelům zboží Krchlebského. To i s přívozem prodal Jan mladší Ohnížťka z Ohnišťan obci města Chrudimi.

Diviš Bořek z Miletínka r.1421 vypálil klášter a jeho panství si přivlastnil. Na Kunětické hoře si postavil hrad, panství nazváno Kunětickohorským. To r.1491 koupil Vilém z Pernštena a spojil s Pardubickým. Tehdy již byla tvrz zbořena. V 15.stol se tu připomíná jen ves, rybáři a blatnický přívoz. Dle urbáře z r.1588 měl Blatník a Blatníkovská Lhota 6 lidí osedlých, byla zde jedna krčma.

Antoš Blatnickej platil z přívozu 1 kopu 26 gr. úroku. Valy bývalé tvrze byly r.1800 již rozvezeny. Na jižní straně čp.8.zůstala část náspu. R.1884 při stavbě plotu čp.7 nalezena lidská kostra a střepy nádob, hroty šípů, jsou uloženy ve VČM. Téhož roku při úpravě cesty se přišlo na mnoho kostí, a zbytků starého železa.

Po r. 1910 byl Blatník již jen samotou 3 min. jižně od Blatnikovské Lhoty ke které patřil. Společně se Lhotkou zanikl po r.1960 při rozšiřování Východočeských chemických závodů na jih až k Labi. Přívoz byl provozován až do zániku, dům převozníka měl čp.9.
      
Viz také:

      Blatník - tvrz


Předchozí heslo: Blatník - tvrz

Následující heslo: Blatnikovská Lhota


Diskuse k článku: Blatník - vesnice


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Blatník - vesnice


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014