Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Blahout Antonín


Blahout Antonín

narozen 13.6.1886 v Písku.

Do Pardubic přišel r.1934 z Mostu a od července působil na „nové“ státní reálce na Smetanově náměstí jako její ředitel. Na škole učil latinu, francouzštinu a němčinu, u žáků byl oblíben. Z jeho podnětu bylo na reálce ustaveno rodičovské sdru-žení, významně ovlivňující chod školy. Nechal zavést školní rozhlas.

Jako ateista dal ze tříd odstranit kříže, ale uvědomoval si význam výchovy pro morální jednání žáků a organizoval kurzy laické morálky. Patřil k významným osobnostem pardubického kulturního a společenského života. Po r.1940 byla škola spojena s reálným gymnáziem v jedno gymnázium, kde zůstal vyučujícím ředitelem.

Za okupace se snažil ve škole mírnit dopad německého nátlaku na studenty, nebál se postavit i obávanému německému školnímu inspektorovi Wernerovi. Podílel se na odboji.

Po osvobození Pardubic 8.5.1945 byl jako sociální demokrat zvolen předsedou Revolučního Okresního národního výboru. Po únoru 1948 byl režimem poslán na tzv.služební úplnou dovolenou a od 1.9.1948 penzionován.

Byl vyslýchán a vězněn jako podezřelý z protistátní činnosti, ale pro nedostatek důkazů osvobozen. To ho duševně i tělesně zlomilo.

Zemřel 7.3.1959 v Pardubicích na rakovinu hrtanu. Ten statečný a spravedlivý muž věnoval své škole, jejím studentům i městu Pardubice velkou část svého života. Připomíná ho ulice na jihozápadním okraji sídliště Dubina.

Zdroj: Ivan Ladýř


Předchozí heslo: Blahník Vojtěch Kristián

Následující heslo: Blatník - tvrz


Diskuse k článku: Blahout Antonín


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Blahout Antonín


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014