Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Biologická čistírna odpadních vod


Biologická čistírna odpadních vod

O čištění městských odpadních vod se vážně začalo uvažovat, až v 70. letech 20. století. Svoji čistírmu měla Fantovka, která přesto pokrývala hladinu Labe pod závodem olejovým filmem do 80 let 20. stol. Účinnou čistirnu průmyslových vod potřeboval chemický kombinát Východočeské chemické závody - VCHZ. Proto bylo rozhodnuto postavit společnou čistírnu odpadních vod, v níž biologické složky městských vod příspívají k odbouráváním chemických nečistot i jedů, proto Bilogická čistírna. Výstavba zahájena v 80. letech, ale pro mnoha komplikací, úpravách a změnách, došlo k zahájení provozu, po 3měsíčním zkušebním provozu, až 25.10.1994. Slavnostního zahájení se účastnil 1.náměstek min. životního prostředí ČR Ing.Vladimír Novotný, hosté z Německa, primátorka města Pa. Ing.Hana Demlová, přednostka Okresního úřadu JUDr Drahoslava Bartošková. Čistírna zůstala v majetku VCHZ, po privatizaci firmy Synthesia. To bylo pro město Pardubice nevýhodné, protože za čištění městských odpadních vod byly požadovány vysoké poplatky, ačkoliv byly potřebnou surovinou pro čištění nebezpečných chemických vod. Na to vytrvale poukazoval Ing.P.Levý. Poplatky zvyšuje i to že jako podniková čistírna nedostala státní dotaci. Zakrátko se ukázala nejen jako drahá, ale i neefektivní. Město požadovalo převedení čistírny do svého vlastnictví, neuspělo. Draze ji musela koupit a.s. Vodovody a kanalizace Pardubice – VAK a to ve špatném stavu, vyžadujícím nákladnou rekonstrukci. To hrozí dalším zdražováním stočného. Samostatným problémem jsou kaly z čistírny, které měla spalovat připojená spalovna. Nevyhovuje předpisům, byla zastavena a při prodeji nezůstala součástí BČOV, získal ji soukromník. Kaly nutno vozit ke spálení jinam, to též zvyšuje náklady.
      
Viz také:

      Chemická oblast

      Kanalizace

      Spalovna


Předchozí heslo: Biografy

Následující heslo: Blahoutova ulice


Diskuse k článku: Biologická čistírna odpadních vod


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Biologická čistírna odpadních vod


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014