Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod


Náhodný výběr z hesel v Parpedii:


Hippologická odpoledne

od r.1970 pořádal Kabinet dějin a muzeum veterinární medicíny vždy před Velkou pardubickou. Organizátorem byl člen KPP Zdeněk Teplý, býv.jezdec a trenér. Konaly se v přednáškovém sále býv.UNICHEMU, kde probíhaly přednášky o historii i současnosti chovu, tréningu, léčení koní. Objevila se při nich i kritika stavu tehdejší dráhy, je otázka jak by byl hodnocen její dnešní stav. Ta hodnotná akce zanik...Dům Charloty Masarykové čp. 44

Bílé předměstí U Kostelíčka. Stojí na místě bývalého panského dvora Vystrkov založeného již Arnoštem ze Staré. Dnes je zde jedno ze sídel pardubického magistrátu. Dne 16.6.1995 na budově odhalena deska: "Dům Ch.Masarykové. Tato budova byla postavena v r.1923 pro ligu proti tuberkulóze a pojmenována in memoriam na počest manželky prvního československého prezidenta." ...Engelsova ulice

od r.1977 na Dubině, od r.1990 Bartoňova ul...Přestavba města

Rozsáhlá bytová výstavba od r.1950 probíhala hlavně na volních plochách formou nových sídlišť. Kolem r.1960 zbourána jezdecká kasárna za Veselkou. Na jejich místo plánováno dnešní Masarykovo nám. a v akci Palackého sever, mělo dojít k přestavbě severní strany Palackého tř., měla zmizet stará Prokopka, a zastavěny levobřežní Polabiny. Prokopka neodstraněna, přestavěna jen ul.K Polabinám a a malá...Sdružení přátel Junáka

vzniklo r.1934, předseda Ing Feldmanna, ředitele Fantovky, členové výboru: dr.Fabián, městský tajemník, dr.Němeček, škpt.Tešitel. Za okupace zaniklo, r.1945 obnoveno v čele s čestným předsedou Mudr.Al.Guwirthem, starostou MUDr.Rosenbergem, r.1948 odešlo opět do ilegality....Lidl

supermarket, otevřen 28.8. 2003 v Polabinách na rohu Hradecké a Bělehradské ulice. Druhý pardubický Lidl se nachází mezi hlavním nádražím a Paramem....ulice K Pardubičkám

na Slovanech z křižovatky ul.Dašické a Spojilské - U kapličky, na jih k železničnímu koridoru. S Pardubičkami ji spojoval úrovňový železniční přejezd, který po výstavbě koridoru nahradil podchod pro chodce a cyklisty. Pojmenována r.1930....Dům čp.56 Pernštýnské nám – Všetečkovský

Po požáru města 1507 nově postavený dům držel r.1516 jako první majitel postřihově Martin Boukal. Po něm se v rychlém sledu vystřídala řada majitelů. R.1563 jej držel Václav Všetečka, po němž se další století nazýval Všetečkovský. Od r.1588 byl majitelem Jakub Maršálek. Za třicetileté války bylo město zničeno a 10 domů bez hospodářů. Jakub Mašálek byl majitelem domu až do r.1653, kdy jej prodal ...Medlešická spojka

technický název nové trati do Chrudimi, asi nejdéle plánované stavby. Trať z Chrudimi společnost Severozápadní dráha původně končila v Rosicích na nádraží jihoseveroněmecké spojovací dráhy. Po její trati, pro kterou společně postavily nový dvoukolejný most přes Labe, zajížděly její vlaky z Chrudimi do Pardubic na slepou kolej vedle nádrží. Při jízdě do Chrudimi musely a dosud se musí, do Rosic cou...Ulice jdouc k hradu

dle knihy Rudé r.1542 název Zámecké ulice...V encyklopedii je nyní: 3308 hesel.

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014