Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod


Náhodný výběr z hesel v Parpedii:


Penziony

V rámci Dubiny vybudovány dva penziony důchodců, před r.1989 v Blahoutově ul., 24.6.1994 zkolaudován druhý při Bartoňově ul.
Po r.1990 několik nových ubytovacích zařízení nazváno penzion: býv.hotel Palace naproti starému nádraží svévolně Penzion Veselka, Penzion U Kohoutků Husova ul.čp.157, Penzion Austria Smilova ul.čp.312, Penzion Birdie Hlaváčova ul.čp.392, Penzion Café City Hronovická ul...Boží muka

Na rozcestí u města bývalo několik křížů. Kamenný nad rybníčkem obecním „jsouc ke Svítkovu“, na Přerovsku postavený r.1541. Na rozcestí k Jesenčanům a Nemošicím, kamenný z r.1550, který přečkal třicetiletou válku. R.1542 jsou připomínána Boží muka na Vystrkově,v místě dnešního „Kostelíčka“. R.1720 byl „obraz ukřižovaného Krista Pána“ na Dlouhém předměstí u mostu přes městskou řeku na místě čp.5...Výtvarné umění v Pardubicích

Výtvarné umění v Pardubicích zaznamenalo prudký vzestup za Pernštejnů, čehož dokladem jsou četné umělecké památky. M.j.se připomíná mistr O.Avostalis de Sala z luganského kraje, jako stavitel zámku, jenž byl vyzdoben četnými barevnými freskami. Jedním z nejpozoruhodnějších výtvarných děl je portál zámeckého paláce z r. l.1541. Nelze přejít iluminátorské umění Jana Kafky z téhož století, práci Ja...Zelnický

starý název pozemku na jihu Pardubiček...Královské komorní město

Ten honosný titul získaly Pardubice r.1560, kdy zadlužené pardubické panství koupila královská komora, stalo se komorním. Nepřinesl jim výhody královských měst, zůstaly poddanským městem, se správními i ekonomickými nevýhodami. Nesly jej až do 19.stol. Až od r.1863 osvobozené město, sídlo politického okresu – okresního hejtmanství, mohlo samostatně hospodařit i podnikat, zahájit svůj úspěšný rozvo...Domovina

Svaz domkářů a chalupníků pro kraj Pardubický v Pardubicích. Souhlas s ustavení dala Zemská správa politická 8.6.1922. Stanovy župní „Domoviny“ vzala na vědomí Zemská správa politická v Praze 4.11.1924 a schválilo ministerstvo vnitra ČSR. Ustavují valná hromada 10.5.1925 v hostinci J.Kulháka v Jesničánkách. Na valné hromadě 28.41927 zvolen předsedou Jan Dalecký....Sportovní klub Explosia Semtín

založen r.1925, po vybudování hlavní části semtínského závodu EXLOSIA, jako rekreační sportovní sdružení zaměstnanců. Iniciátorem a prvním předsedou byl Ing.dr.Jan Mečíř. Skoro 10 let se pěstovala jen kopaná, členové bydleli daleko od Semtín, proto se vše odehrávalo o poledních přestávkách. Přesto již r.1928 byl SKE vítězem I.B třídy. Mezníkem byl r.1935, kdy závod vybudoval vzorný stadion, bohuž...Panská zahrada

byla od dob Pernštejnů pod rybníkem Studýnka v sousedství střídně, měřila 4 míry 2 měřice, pěstovala se tu řepa, mrkev, cibule a c.k vaření pro čeládku v zámku....Hospodářské družstvo v Pardubicích

zapsané společenstvo s ručením omezeným. Stanovy, které vypracovali JUDr.Formánek a Vl.Sova byly projednány 10.10.1890. Podíly stanoveny na 6 zlatých, ručení dvojnásobné. Do ředitelství zvoleni: J.V.Markalous, rolník z Třebosic předseda, JUDr.Formánek z Pardubic a Josef Kudrnáč, rolník z Pardubic. U krajské soudu zaspáno 28.12.1891, po Čáslavi jako druhé v Čechách. Počáteční počet 39 členů, na pod...Části Pardubic

Dle historika PhDr. F.Šebka jsou stopy počátků Parubic na třech lokalitách: u kostela sv. Jiljí, u tvrze při ústí Chrudimky do Labe a v dnešní ul. Ke trati. Tato lokalita asi při původní možné stezce Chrudim- Pardubice-Sezemice -Hradec zanikla po jejím převedení přes „město nové“, které kolem r.1332 založil Arnošt ze Staré se synem Arnoštem z Pardubice. Toho roku lokalitu u kostela sv. Jiljí vě...V encyklopedii je nyní: 3277 hesel.

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014