Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod


Náhodný výběr z hesel v Parpedii:


Pardubické noviny - 19. století

orgán strany svobodomyslné, nákladem družstva, vydavatel a redaktor Antonín Štengl, Antonín Juklíček, Jaroslav Vorel, tisk Fr.Hoblík, vycházel od 5.10.1889, zanikl r.1900....Pražské předměstí

Dlouhé, Zelené Předměstí...Šrank

Pódium, jeviště, které město postavilo na náměstí pro divadelní a recitační vystoupení studentů pa.latinské školy v l.1552 a 1553....Čechovo nábřeží

tvoří zdařilé půkruhové předmostí Prokopova mostu na pravém břehu Chrudimky, kde r.1921 byla dokončena výstavba obecních, „nouzových“ domů. Po opravě patří k nejhezčím částem Pardubic. Dříve se zde rozkládala severní část Bubeníkových sadů, „malý park“ v nízké podmáčené poloze. Při regulaci Chrudimky r.1910 byl terén navezen, i pak se muselo zakládat na pilotech. Od nového mostu přes Ch...Obrazy Pardubic

Nejstarší vyobrazení Pardubic je panoramatická kresba Jana Willenberka z r.1602. KPP hned po založení vydal r.1966 pro členy její reprodukce. R.1811 kreslíř Jan Antonín Venuto nakreslil panorama Pardubic. To jako symbol Klubu byla v l.1977-1989 na obálce Zpráv KPP....Penziony

V rámci Dubiny vybudovány dva penziony důchodců, před r.1989 v Blahoutově ul., 24.6.1994 zkolaudován druhý při Bartoňově ul.
Po r.1990 několik nových ubytovacích zařízení nazváno penzion: býv.hotel Palace naproti starému nádraží svévolně Penzion Veselka, Penzion U Kohoutků Husova ul.čp.157, Penzion Austria Smilova ul.čp.312, Penzion Birdie Hlaváčova ul.čp.392, Penzion Café City Hronovická ul...Jednotné zemědělské družstvo – JZD

V Pardubicích bylo po r.1950 založeno JZD Pardubice 3, se sídlem v Trnkově statku na Židově. Číslo 3 vycházelo asi z čísla pošty, pod níž Bílé předměstí se Židovem patří. Jednalo se o malé JZD. Malá JZD vznikla i ve všech obcích dnes připojených k městu. Postupně se spojovala do velkých celků. JZD Pa. 3 se sloučilo s JZD Studánka a Spojil, kde byl postaven rozsáhlý zemědělský areál. V konečné fá...Vodní ulice

zaniklá a zapomenutá, probíhala po západním okraji nám. Republiky od dnešního Grandu na sever k Městské řece, bylo při ní jen 6 domků. Zanikla r.1930 při stavbě Grandu a Průmyslového muzea. ...Pernštejnská kolej

Jan z Pernštekna zřídil v Pardubicích r.1543 Pernštejnskou kolej, latinské gymnázium, umístěnou v klášteře u kostela Zvěstování P.Marie, který minorité opustili r.1541. Rektora, Mistra Jana Netorýna, povolal Jan, prodchnutý reformním duchem až z Luterova Wittenberku. Vyučovalo se latinské gramatice, poesii, rétorice a základům filosofie. Netorýn patrně bydlel přímo v kolej a žáci se u něho stravov...Okresní archiv

Státní okresní archiv-SOkA. Od 1.1.1961 Okresním archivem sloučen s archivem městským, sídlo měl na pa.zámku. Studovnu měl v budova Okresního soudu Na Třísle, r.1968 ji navštívilo 62 badatelů, kteří vykonali 438 návštěv. Po zahájené rekonstrukce zámku přestěhován do obytného domu v ul.Bratranců Veverkových, později do budovy Okresního národního výboru na nám.Osovobození. Byla to místa provizorní,...V encyklopedii je nyní: 3278 hesel.

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014