Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod


Náhodný výběr z hesel v Parpedii:


Návštěvy

Návštěvnost Pardubic je prý nízká, bohužel jen podle neúplných statistik. Pardubice hostily návštěvy mnoha významných osob, některé nevítané. Sta záznamů má p.Miroslav Klimp ve svých výročích. Zde z nich jen ty nejvýznamnější:
14.9.1363 Arnošt z Pardubic hostil na svém pa.hradě krále a císaře římského Karla IV.
22.-23.7.1497 návštěva krále Vladislava II.Jagelonského na pozvání Viléma ...ulice Jozefa Gabčíka

v Nové Trnové uvnitř bloku vychází z páteřní ul. Jana Kubiše, v sousedství lesoparku Jiřího Potůčka-Tolara. Dokončena a pojmenována r.2008. Jozef Gabčík (1912-1942), slovenský parašutista v l.1940-41 příslušník čs.vojska ve V.Británii, po speciálním výcviku vysazen r.1941 jako člen výsadku Anthropoid na území Protektorátu Čechy a Morava, 27.5.1942 provedl atentát na R.Heydricha, padl v bo...Nouzová bytová kolonie

Velkou kolonii zřídilo město po r.1918 v býv. Válečné nemocnici – Karanténě. Bylo to řešení prozíravé a užitečné z počátku na solidní úrovni, předešlo se vzniku živelných, horších slumů. Kolonie zvaná též Havaj zanikla kolem r.1947 kdy se na jejím místě začalo stavět sídliště Dukla, satelitní město, opět po válce a bombardování Pardubic nutné pro řešení bytové nouze a rozvoj města. R.1945 vznikla ...Padáková věž

z Přerova věnovaná r.1937 železničnímu pluku Pardubice měla být umístěna na stráni pod Kunětickou horou. Nebyla, další její osud není znám....Fidrova ulice

jednostranně zastavěná ulice podél jižní strany železničního koridoru od přejezdu Dašické ulice k počátku ul. Národních hrdinů u podchodu z ul.K Pradubičkám. Říkalo se jí "Na aleji", snad kdysi švestkové, i potom když se od r.1930 úředně jmenovala "Mezi závorami", na jejích koncích byly úrovňové železniční přejezdy. Dnešní jméno má od r.1961 i před určitý nesouhlas soudruhů sousedů. Františe...Dny chemie

Generální ředitelství UNICHEM Pardubice uspořádalo 22.-29.8.1972 v Pardubicích významnou mezinárodní akci „Dny chemie“. Další dostaveníčko vědeckých pracovníků v chemie se konalo 16.-26.10.1973. Vzniku tradice významných vědeckých a výstavních akcí zábránilo politické rozhodnutí předat je do Bratislavy, kde z pardubických Dnů chemie vznikla výstava INCHEBA. A.s. SYNTHESIA Semtín 15.10.1997 uve...Táborská ulice

na jihu Svítkova na hranicí s Popkovicemi, ze Žižkovy ul. odbočuje na východ. Připomíná husitské války v Čechách v 15.stol....Dostavníky

Hlavní cesty Pardubice po staletí míjely, proto tudy nejezdily ani dostavníky. Příležitostnou dopravu provozovali soukromí povozníci a pardubické panství. To pro náklady využívalo nějaký čas jednosměrnou vodní dopravu do Prahy. Také r.1769 zahájené dostavníkové spojení Hradec Králové-Čáslav Pardubice míjelo, vedlo přes Bohdaneč a Přelouč. Změnu přineslo až zahájení železniční dopravy Olomouc-Pra...Občanská záložna

Po získání železnice a vzniku prvního Pardubického kraje 1850-55, a hlavně pa.okresu, počíná rozvoj živností a snaha o zvelebení obchodu. To vyžadovalo peněz, kterých se v chudém městě nedostávalo. Proto zkušení radili: „Hleďte nabývati úvěru svépomocí“. Pa.obecní výbor 22.4.1862 jednal o založení Občanská záložny „k účelu zvelebení a zesílení stavu živnostenského, podporování zdejších průmyslník...Četníci

Pardubice neměli státní policii jen městkou, která zajišťovala pořádek ve městě. Kriminální zločiny stíhali v Pardubicích, stejně jako na venkově četníci, kteří měli stanici v přízemí dnešního Evropského spolkového domu. Řádově se jednalo asi o desítku členů. Hlídkovali pěšky a na kolách po širokém okolí. Byli českou bezpečnostní složkou i za Protektorátu. Přes jejich malý počet měli z nich tulác...V encyklopedii je nyní: 3277 hesel.

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014