Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod


Náhodný výběr z hesel v Parpedii:


Tísňová linka 112

v Pardubicích zahájila provoz 1.1.2003 ...ČEZ Arena

dnešní název Zimního stadionu podle energetické firmy ČEZ....Pojišťovny

- R.1981 otevřeně nová 4patrová budova Státní (dnes České) spořitelny u býv. Veselky.
- 29.6.1995 ve Smilově ulici otevřena rekonstruovaná budova Pojišťovny IPB,
- 7.10.1996 na tř.Míru předána do užívání nová budova pojišťovny Česká Kooperativa.
- 17.1.1997 v přestavěném domě ve Sladkovského ul.otevřela kanceláře divize a.s.Chmelařské pojišťovny.
- 20.5. 1998 naproti kinu J...Raabizace

Marie Terezie na základě merkantistického učení se rozhodla k hospodářským reformám, skoncovat s robotou a rozdělit půdu drobným zemědělcům, pro její lepší využití. Prováděním pověřen Antonín šl. Raab, vrchní ředitel státních panství v Čechách, po něm pozemková reforma nazvána raabizací. Dle Sakaře byl dříve písařem na pardubickém panství a při své znalosti panství začal s reformami právě zde...Cyklistika

na Pardubicku patří ke sportům s dávnou tradicí. K propagátorům jízdy na vysokém kole patřil baron Artur Kraus a sezemický zubní technik Václav Hromádko. T.J.Sokol Holice koupil r.1876 první kolo, „kostiťřas“. V Pardubicích byla již r.1886 založena odbočka pražské České ústřední jednoty velocipedistů, jen dva roky po jejím založením v Praze. Předsedou zvolen František Kašpar, majitel pardubic...Polní pošta a tiskárna

za prvních srážek rakouského a pruského vojska r.1866 umístěna v hlavní škole, dnes Zvláštní škola, v Klášterní ul. ...Legionáři

V legiích ve Francii, Itálii i Rusku bojovala mnoho vojáků z Pardubic. Po návratu založili 12.12.1921 v Pardubicích Bezdíčkovu župu Čs.obce legionářské pro vých.Čechy.
Vznikala další sdružení: Nezávislá jednota Čs.Legionářů a kruh jejich přátel Pardubice, Národní sjednocení legionářské, odbočka Pardubice, Jednota družiny dobrovolců čs.zahraničního vojska, Sdružení českých dobrovolců z let 1...Ulice na hrázi jsouce k labskému mostu

r.1516 název dnešní Labské ul., odvozený od umělé hráze oddělují Chrudimku od zámeckého příkopu....Sportovní klub Pardubičky

Již v l. 1930-31 fotbaloví nadšenci hráli kopanou na amatérsky upraveném hřišti Na úhorku. Sportovní klub ustaven na valné hromadě 2.2.1932, prvním předsedou zvolen Josef Tesner, místopředsedy Karel Zavoral a Vojtěch Meisner, sekretářem Lad.Brabenec, pokladníkem Ludvík Košťál. První zápas sehrán v Nemošicích se zálohou tamního SK s výsledkem 2:4. Hřiště otevřeno 6.8.1933 u býv. vojenského hřbitov...Rotunda

oblíbená, široko daleko známá taneční síň v Tyršových sadech. Jedna z posledních památek na 1.celostátní výstav tělovýchovy a sportu. Zbourána po r.1970. Dnes toto jméno nese restaurace na nábřeží Závodu Míru....V encyklopedii je nyní: 3305 hesel.

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014