Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod


Náhodný výběr z hesel v Parpedii:


Cechy

Sdružení řemeslníků téhož řemesla nebo příbuzných oborů vznikaly od počátku 16.stol. Organizaci veškerého cechovního života řídily vrchnosti zvláštními listinami zvanými artikule. Cechy prostřednictvím cechmistrů ovlivňovaly rozsah výroby a ceny výrobků. Zajišťovaly ochranu místního trhu, zvýhodňovaly místní řemeslníky před cizí konkurencí. Kontrolou kvality výrobků podporovaly prestiž členů ...Bartoňova ulice

Na sídlišti Dubina, odbočuje z ul.Blahoutovy do středu sídliště. Po výstavbě r.1977 byla nazvána Engelsova. Dnešní název má od r.1990. MUDr. Josef Bartoň,* 1899, pardubický dětský lékař, spolupracovník paradesantní skupiny Silver A, byl nacisty popraven 2.7.1942 na pa. Zámečku. ...Statue v rynku

dobový název Mariánského sloupu....Komunikace

Přes ves Padubice, dnešní Pardubičky, vedla patrně jedná větev cesty z Chrudimi přes Sezemice do Hradce Králové. Pardubice, „město nové“, založené Arnoštem ze Staré na obtížně přístupném místě mezi rameny Chrudimky zřejmě nemělo žádné komunikační spojení, což byl velký hospodářský nedostatek. První příjem byl z vodní cesty, ze cla z plaveného dřeva z Královského hvozdu do Kutné Hory pro právě zalo...HOBE

R.1867 založil Hynek Werheimer v Pardubicích lihovar, původně rafinerii a výrobu lihovin. Vlastní výrobna surového líhu z melasy postavena v l.1903-4. R.1928 bylo na sklady přistavěno patro pro likérku. Následujícího roku z Modřan do Pardubic převedena výroba značkových likérů HOBE, jako samostatná firma, ale akcie vlastnil lihovar. Značka se stal velmi známou, proslavil Pardubice téměř jako perní...Jezdecké učiliště

Pardubice byly již od 1.11.1850 sídlem pravidelné brigádní ekvitanční školy. Dne 20.1.1919 zde byla založena „Ústřední ekvitanční škola jízdy“ čs.armády. R.1920 byla nahrazena Ústředním jezdeckým ústavem v Hranicích na Moravě. Ten r.1921 vyhořel a byl přemístěn do Hodonína s názvem „Učiliště pro jezdectvo“ z něhož se vyvinulo Vojenské jezdecké učiliště. Od 1.1.1925 opět v Pardubicích v jezdeckých...Kino Národ

otevřeno r.1913 v Národním domě na okraji parku u sv.Jana, za okupace pojmenováno kino Gloria, po znárodnění kino JAS. Po rekonstrukci na promítání 70-ti milimetrového filmu znovu otevřeno 5.11.1966 pod jménem kino JAS 70, 15.11.1966 nové kino Jas 70 doplnila Jednota příjemnou kavárnou. Od 1.1.1994 se provozovatelem pa.kina "Jas 70" stala bratislavská firma INTESONIC CINEMA. Širokúhlé kino Jas...Otto a Růžička

tiskárna, založena v říjnu 1897 na Staré poště, pak měla sídlo ve Smilově ul. čp.328 a 487. R.1906 jako první zavedla ofsetový tisk. Pro vynikající kvalitu a pověst jí Bankovní úřad min. financí r.1919 svěřil tiskem menších bankovek, které tiskla 10 let. Kromě toho tiskla ceniny, akcie. Před 2.svět.válkou tiskárna rozšířena, zmodernizována, vybavena zinkografií, novou knihtiskovou technikou. Prov...Rainberg

R.1894 se do Pardubic přistěhoval zámečník Alois Rainberg, zřídil zde zámečnickou dílnu, z níž vyrostla na pa. poměry velká a významná továrna, strojírna, mostárna, kotlárna. Zaměstnávala až 200 pracovníků. Ve Vysokém Mýtě měla pobočný závod „Rainberk a Novák“. R.1909 se podílela na stavbě železné konstrukce pro pa. Městské divadlo. V Pardubicích r.1912 postavila železný most přes Chrudimku, r.193...Transporta n.p.

Pa.firma Rainberg se po znárodnění stala provozem n.p.TRANSPORTA Chrudim s označením „Mostárna“. Když se chrudimský podnik podstatně rozšířil, vzdal se pa. provozu, převzala jej TESLA n.p.Pardubice,užívala pod názvem provoz TRANSPORTA do r.1990, kdy byl restituován. ...V encyklopedii je nyní: 3308 hesel.

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014