Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod


Náhodný výběr z hesel v Parpedii:


Zdravotní a sociální péče 1940

Léčebná péče je soustředěna v nemocnici, která svou rozsáhlostí, moderním zařízení, cílevědomým vedením a dokonalou organizací ve všech oborech své činnosti náleží mezi nejvýznamnější léčebné ústavy v Čechách. Podporována je především nemocenskou pojišťovnou, které r.1939 měla 19 786 pojištěnců. Poněvadž na každého připadají průměrně 2 rodinní příslušníci, bylo pro případ nemoci pojištěno asi 60 t...Obchodní škola a akademie

Jednota pa. obchodnictva otevřela 1.3.1882 pokračovací obchodní školu. Po reorganizaci r.1904 měla dvě třídy a zřízen jednoroční obchodní kurz pro ženy. Od r.1910 měla již tři třídy. Rozhodnutím obecního zastupitelstva jednoroční kurz pro dívky od 2.8.1916 změněn na dvouletou školu města Pardubic. K ní přičleněna r.1918 i dvouletá obchodní škola pro chlapce. O Obchodní školu se zasloužil Antonín ...Dům U bílého koníčka

správněji restaurace U bílého koníčka, čp.60 Pernštýnské nám. Goticko-renesanční dům s hodnotnou sklípkovou klenbou v přízemí asymetricky podepřenou středním pilířem. Stojí na dvou parcelách spojených již r.1507. Stavebníkem byl bohatý purkmistr Jan Román, dům nazýván Románovský. Poškozen požárem 1538, J.Román ve své závěti r.1540 udává, že „ dům jest nevystavěný a ještě nemálo se na něj naložiti ...Městská nemocnice

Okresní hejtmanství od svého vzniku r.1850 naléhalo na město, aby dbalo hygienických poměrů, s tím souvisí, že město již toho roku zřídilo na pozemku někdejšího dvorce Tvrz za Kostelíčkem v přízemní domku čp.117 Bílé předměstí městskou nemocnici. Stanovy schválilo okresní hejtmanství 6.9.1851. Správy se ujal MUDr.František Markl, který se podílel i na veřejném životě města., r.1861 byl členem prv...Automatické mlýny

Po regulaci Chrudimky r.1910 postavili bratří Winternitzové r.1911 na pravém břehu moderní – automatické mlýny, které nahradily řadu starších pa. mlýnů, z nichž většina zanikla po regulaci Chrudimky. Stavba provedená podle návrhu arch. Gočára je dnes technickou památkou. Nejmodernější strojní zařízení dodala pa. továrna J.Prokopa synové, snad i elektrické zařízení. Po požáru 19.6.1919 mlý...Jména ulic

K úřednímu pojmenování ulic dochází r.1770 kdy byly číslovány domy. Koncem 19. a počátkem 20.stol byly zakládány nové ulice a náměstí. Jména byla vybírána velmi zodpovědně ve spolupráci s historiky a vlastivědnými pracovníky. Připomínaly významné osobnosti. Po r.1918 došlo k prvním změnám jmen připomínajících monarchii. M.j Královská třída přejmenována na Wilsonovou, Alžbětina tř. na Masarykovo...Rozhlas po drátě

Pardubice od r.1943 měly městský rozhlas. Ve Vodákově vile byl již po r.1950 též okresní rozhlas po drátě. 30.9.1985 Okresní správa spojů oznámila, že po přechodném nedostatku, je již dost reproduktorů rozhlasu po drátě, aby byl dostupný všem občanů. Okresní rozhlas vysílal v úterý 9.05 – 9,30 a ve čtvrtek 16 – 16.25. Rozhlas po drátě po r.1990 zanikl. ...České dráhy

Ačkoliv Pardubice jsou nejvýznamnějším železničním uzlem na východě Čech, chovají se k nim ČD, dříve ČSD, macešsky. Po vzniku republiky bylo nově založené vč.ředitelství drah umístěno do Hradce Králové. Zájmy pardubického železničního uzlu byly zanedbávány, po otevření nového nádraží r.1958 ještě více. Nádraží se nestalo průjezdným pro trať do Chrudim, ta je přes 50 let rozestavěna až k Nemo...Šachový klub Bohemia Pardubice

měl r.2009 3 týmy v soutěžích družstev, po jednom ve2.lize, v krajském přeboru 2.třídy a v krajském přeboru. Předsedou výboru byl Petr Laušman. ...Bašta u Valchy

byla nízká jednopatrová věž na konci valu táhnoucího se od brány Špitláské (u Veselky) k Městské řece na níž byl mlýn a valcha, v místech před dnešním Zimním stadionem. V baště byl byt, zprvu pro strážného, pak byl pronajímán. Bašta byla součástí opevnění Pražského předměstí na západní straně. To se táhlo od Špitáslké brány k další bráně na konci Karlovy ul. Bylo nedostatečné, ve třicetileté v...V encyklopedii je nyní: 3288 hesel.

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014