Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Osobnosti dle abecedy


Hledat v kategorii Osobnosti


Hesla v kategorii Osobnosti dle abecedy:Strana: 1 2 3 4 5 6 7Pírka Josef

Narozen 6.6.1861 v Pardubicích Zemřel 7.6.1942 v Pardubicích Vyučíl se u akad. Malíře fotografem a po čtyřleté praxi si otevřel vlastní fotografický závod. Za své snímky obdržel čestný titul dvorního fotografa knížete nassavského. Pracoval i pro císařský dům a šlechtu. Byl významným přispívatelem do novin a časopisů. Jeho práce tiskly přední české listy. Velkou sbírku jeho fotografií má Východoč...Pohl Alois MUDr.

Narozen 29.10.1854 ve Slatině Zemřel 4.11.1904 v Pardubicích Po úspěšné soukromé lékařské praxi nastoupil v roce 1892 jako městský lékař a současně jako nástupce MUDr. Antonína Liebicha do funkce monoprimáře pardubické nemocnice. Zde působil až do roku 1902. Zemřel ve věku pouhých 50 let. Na jeho pomníku čteme latinský nápis: „Co nemůže vyléčit lékař, s radostí uzdraví smrt.“ ...Pomník bratranců Veverkových

vynálezců ruchadla. 11.10.1882 umělecká porota ve složení: předseda dr.Miroslav Tyrš, umělecký kritik, mimořádný prof.umění na filosofické fakulty UK, a členové dr.J.V.Jahn, ředitel pa.reálky, architekt Wiehl a sochař Schnirch, autor trig na Národním divadle, posuzovala v sále pa.reálky návrhy na pomník bratranců Veverkových, vybrán návrh Josefa Strachovského. Základní kámen pomníku položen 31.8.1...Pomník ing. Jana Kašpara

provizorní postavený zásluhou Aeroklubu ČSR odhalen 20.5.1928 na okraji lesíka při Pražské ulici, naproti Letecké úl., západně od býv.Kašparova letiště. 2.5.1968 znovu odhalen pomník s novým letadélkem a opraveným datem vzletu. Opravu nápisu a náhradu ukradeného letadélka zajistil místopředseda KPP A.J.Kubeš, který za Klub k pomníku položil věnec a pronesl slavnostní projev. Letadélko vandaly op...Pomník starosty Václava Bubeníka

28.9.1881 na hřbitově u sv.Jana za obrovské účasti občanstva odhalen a vysvěcen velký náhrobek se žulovým obeliskem, pomník nezapomenutelnému pa.starostovi Václavu Bubeníkovi. Po zrušení hřbitova r.1883 pomník ponechán na místě, kde dnes stojí pomník bratranců Veverkových, i při sadových úpravách r.1910. Po r.1918 náhrobek zrušen, střední obelisk přenesen ke vchodu do Bubeníkových sadů, opatřen de...Pomník Tomáše Garrigue Masaryka

Na výzvu rotmistra Jan Jaroše v "Jednotě vojenských gážistů mimo hodnotní třídu" v Pardubicích ustaveno 16.9.1921 přípravné družstvo pro postavení pomníku T.G.M., 28.10.1926 na Legionářském nám.položen základní kámen. Oslavy 10.výročí vzniku ČSR v Pardubicích vyvrcholily 21.10.1928 odhalením pomníku TGM na Legionářském nám.za přítomnosti ministra obrany Fr.Udržala. Autorem sochy byl prof.Otakar Šp...Popler Rudolf kpt.

Kpt. RUDOLF POPLER (* 29. 5. 1899), rodák z Vysokého Mýta, vynikal ve všech oborech jezdectví. V roce 1925 absolvoval italské školy v Pinerolo a Tor di Quinto a zasloužil se o rozšíření italského způsobu a stylu přípravy koně-skokana v ČSR. Byl dlouholetým čs. reprezentantem, zúčastnil se olympijských her v letech 1924 a 1928. Po svém druhém vítězství ve Velké pardubické v roce 1930 se pokusil o ú...Pospíšilovo náměstí

Bílé Předměstí úhlopříčně jim prochází Sezemická ulice, na jih z něho vychází ulice Spořilov, na západ ul.Na Bukovině. K východní straně přiléhá areál dvou školek, z nichž jedna r.1998 přeměněna na Seniorcentrum. R.1940 pojmenováno Sezemické nám., dnešní jméno má od r.1946.
Otokar Pospíšil (1871-1949), pa.rodák, ředitel škol v pohraničí, r.1938 se vrátil do Pardubic, stal se obětavým...Potěšil František Karel

FRANTIŠEK KAREL POTĚŠIL (1864-1935) nám může být dodnes vzorem v práci s mládeží i v propagaci města. Roku 1902 vydal dílo Z kroniky města Pardubic a stručný průvodce místopisný. Vyšlo znovu roku 1905 a v roce 1911 dokonce s adresářem města a průvodcem po okolí. F. K. Potěšil se velmi zasloužil o to, že mnohé pardubické ulice byly pojmenovány po významných osobnostech města, a o záchranu Kunětické...Potěšil František Václav

Narozen 30.8.1831 v Máteřově Zemřel 17.6.1858 v Pardubicích Studoval nejdříve na AVU ve Vídni, studia dokončil na malířské akademii v Praze. Věnoval se malbě krajin z Polabí a sakrálních obrazů pro chrámy sv. Jana Křtitele, Zvěstování Panna Marie v Pardubicích a sv. Jiljí v Pardubičkách. Již v mládí onemocněl těžkou plicní chorobou, které podlehl 17.6.1858 ve věku pouhých 27 let. Byl pohřben na hř...Přeučil František

(1907 – 1996) Narodil se v roce 1907 v Praze. Po absolvování gymnázia se stal novinářem. Založil časopis Vpřed a stal se jeho šéfredaktorem. Současně dělal tajemníka Karlu Pekárkovi, poslanci za Pardubický kraj. Za nacistické okupace spoluzaložil Tiskařské a vydavatelské družstvo česko-moravského obchodnictva a zapojil se do odboje. Po válce v roce 1945 se stal členem Prozatímního Národního shr...Přeučil Jan

Narodil se v roce 1937 v Pardubicích, kde jeho otec vykonával funkci novináře a asistenta poslance za Pardubicko – Karla Pekárka. Po roce se rodina odstěhovala do Prahy. Po roce 1945 se stal otec poslancem za Pardubický kraj. Byl však odsouzen v politickém procesu s Miladou Horákovou a odsouzen na doživotí. Rodina byla pronásledována. Maminka krátce po zatčení otce zemřela. Janovi ani j...Prokop Josef ing.

lng. JOSEF PROKOP se narodil 23.1.1872 v Pardubicích. Tento významný podnikatel se narodil v rodině Josefa Prokopa, bývalého hodináře, který1 si roku 1864 zavedl výrobu razítek a vinět, později také slévárnu (původně v Úzké ulici na místě dnešního Východočeského divadla, od roku 1870 přenesenou na dnešní Palackého třídu). Po smrti J. Prokopa st. řídila podnik jeho vdova Františka Prokopová. Zavedl...Řepa Karel

Narozen 23.10.1895 v N.Plesu Zemřel 2.3.1963 v Pardubicích Tři roky se učil u stavitele Fr. Leiského v Pardubicích. V roce 1912 byl přijat na průmyslovou školu stavební v Pardubicích. Po skončení války studoval na Umělecko-průmyslové škole v Praze architekturu u prof. Josipa Plečnika. Pracoval pak v jeho ateliéru v Lublani. Pokračoval v ateliéru arch. Františka Krásného v Praze až do roku 1926. ...Resch Ota

Narozen 2.4.1888 v Moravských Křižánkách Zemřel 20.11.1929 v Pardubicích Významný sportovec, funkcionář SK Pardubic, bibliofil a mecenáš mnoha malířů, literátů i sportovců. Maturoval na obchodní akademii v Chrudimi. Pracoval v pardubickém pivovaře jako revizor účtů a pět let byl členem jeho správní rady. V roce 1918 zřídil v Pardubicích prodejnu losů čs. Státní loterie, později bankovní dům. Od ...Rodáci

jen velmi neúplný seznam, náměty pro jména ulic, pamětní desky či sochy: - Bartoň Josef MUDr. (1899-1942) , dětský lékař, spolupracovník paraskupiny SILVER A, popraven na Zámečku, Bartoňova ulice Dubina. - Bass Roderich (1873-1933),pianista, pedagog. - Benedetti Josef (1813-1892), prof.reálky, místoředitel Bílkova vzdělávacího ústavu ve Vídni, Benedettiho ulice Bílé Předměstí. - Bíbl Františe...Rodné domy

Připomínka jen několika rodných domů pardubický rodáků: čp. 6 Zámek, Přihrádek – Jiljí Vratislav Jahn. čp. 4 Staré město, Pernštýnské nám. - Ing.Dr.Otakar Trnka čp. 4 Staré město, Pernštýnské nám. - Emil Arthur Pitermann-Longen. čp.12 Staré město, Penštýnská ul., Císařský mlýn – Václav Bubeník. čp.22 Staré město, Zámecká ulice – Božena Viková-Kunětická. čp.31 Staré město, ul.Sv.Anežky Česk...Rosůlek František Karel

FRANTIŠEK KAREL ROSÚLEK (1859-1940) se zapsal do paměti Pardubáků jako výborný učitel, autor půvabných dvoudílných Pověstí z Pardubicka, a hlavně jako redaktor pozoruhodného vlastivědného kompendia Pardubicko-Holicko-Přeloučsko, jež vycházelo v letech 1903-1926 a dodnes zůstává fundamentálním kamenem v oboru regionální historie Pardubic. Byl kustodem archeologické sbírky pardubického muzea....Sakař Josef

JOSEF SAKAŘ (1870-1937), profesor pardubické reálky, historiograf města, obdržel čestné občanství Pardubic za své Dějiny Pardubic nad Labem, které vycházely v letech 1921 - 1936. V pěti dílech o 9 svazcích zahrnují celou minulost města. Dodnes obdivujeme mravenčí píli autorovu a bohatý poznámkový aparát jeho díla. Sakařovy Dějiny stále poskytují základní poučení o historii města. Lze jen litovat, ...Schlemmer František

Narozen 2.8.1871 v Pardubicích Zemřel 22.12.1900 v Pardubicích Významný pardubický hudebník a kapelník. Studoval na pražské konzervatoři hru na flétnu, klavír a dirigování. Roku 1891 založil kapelu, jež se proslavila pod názvem „Schlemmrův hudební sbor“. Komponoval klavírní skladby i orchestrální tance (polky, valčíky). Konkuroval slibně i slavné kolínské kapele Františka Kmocha. Zemřel pravděpo...Strana: 1 2 3 4 5 6 7

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014