Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Osobnosti dle abecedy


Hledat v kategorii Osobnosti


Hesla v kategorii Osobnosti dle abecedy:Strana: 1 2 3 4 5 6 7Kuchyňka František

FRANTIŠEK KUCHYŇKA se narodil 1.1.1848 v Hradci Králové. Po skončení vojenské služby se vyučil v oboru řezník a uzenář. Pracoval v Hradci Králové a v Plzni. Ve věku 18 let zažil roku 1866 prusko-rakouskou válku. Roku 1874 se oženil a převzal hospodářství na Horkách u Roudnice pod Libčany. Živelní pohromy, které tento kraj postihly, ho však o všechno připravily, a proto se odstěhoval s rodinou do R...Lexa František

Akademik FRANTIŠEK LEXA se narodil 5. dubna 1876 na Pernštýnském náměstí v domě čp. 49. Byl v pořadí druhým ze sedmi dětí advokáta JUDr. Vilibalda Lexy a jeho ženy Eleonory, rozené Strasserové z Chrudimi. Otec pocházel z tkalcovské rodiny v západočeských Královicích. Malý František navštěvoval v Pardubicích obecnou školu, ale otec pak záhy ze zdravotních důvodů zanechal advokátní praxe a rodina se...Liebich Antonín MUDr.

Narozen r.1824 v Pardubicích Zemřel 31.10.1900 v Chrudimi První primář pardubické nemocnice. Absolvoval gymnázium v Hradci Králové a medicínsko-chirurgickou akademii, tzv. Josefinum, založenou císařem Josefem II. ve Vídni, pro výcvik vojenských lékařů. Roku 1854 ukončil studium doktorátem. Vojenskou službu opustil v roce 1859 a usadil se v Pardubicích, kde byl roku 1862 po Fr. Hausmannovi jmenov...Liebich Leopold MUDr.

Narozen 15.11.1867 v Pardubicích Zemřel 9.5.1941 v Pardubicích Vystudoval pardubickou reálku a medicínu na české univerzitě v Praze. Promoval v roce 1892. Jako 26-letý přišel 15.2.1893 do Dašic. Zde působil též v dašické samosprávě, v letech 1919-25 byl starostou Dašic. Odborně publikoval a působil určitou dobu jako předseda krajské župy lékařů. Byl znám i svou osvětovou činností v ochotnickém s...Machoň Ladislav Ing.

Narozen 28.4.1888 v Praze Zemřel 22.12.1973 v Praze Významný český architekt, studoval na ČVUT v Praze u prof. Josefa Schulze a Josefa Fanty. Od roku 1909 pracoval v ateliéru Jana Kotěry. Jako samostatný architekt začal pracovat v roce 1917. Byl členem Klubu architektů a SVU Mánes. Pro Pardubice projektoval „Pasáž“, budovu dnešního Okresního úřadu, budovu reálky, Okresního soudu. Z jeho dalších ...Majitelé Pardubic

r.1227 majitelem okolí dnešních Pardubic Kojata Hrabišic, který ve své závěti věnoval vsi Starý Mateov, Zminné, Sezemice a j. Klášterům. Pardubice ještě neúváděny.
r.1313 zmínka o prvním známém majiteli Pardubic, kterým byl Puta z Dubé- Pardubic
r.1332 první bezpečná zpráva o tom, že Pardubice vlastnil Arnošt z Hostýně.
r.1341-42 zdědili Pardubice jeho synové: Arnošt z Pardubi...Malá Lidmila

LIDMILA MALÁ (* 27. 8. 1908), učitelka a obětavá spolupracovnice Silveru A, se narodila v Lánech na Důlku v rodině učitele V. Malého. V roce 1931 začala učit v Mikulovicích, od 1. února 1939 působila v Pardubicích na obecné škole dívčí na Novém Městě. Pro odbojovou činnost byla získána svým kolegou Josefem Janáčkem (1898-1942), který ji seznámil s J. Valčíkem. Ubytovala Valčíka doma v Nerudově uli...Markalous Jan V.

Markalous Jan V., *19.3.1848 v Třebosicích, dlouholetý starosta rodné obce, okresní starosta, zakladatel Rolnického skladištního družstva v Pardubicích, spoluzakladatel Agrární strany, člen Zemědělské rady pro Království České, + 28.6.1928. Rod Markalousů je původu francouzského z Flander na západě Belgie. Po „povstání Nizozemském“ byl r. 1609 vyhnán, novou vlast nalezl asi r. 1616 ve východních...Markl František MUDr.

Narozen v roce 1807 v Rohozné Zemřel 20.11.1884 v Pardubicích První lékař staré pardubické nemocnice od roku 1851. V Pardubicích žil od roku 1837, od roku 1861 pracoval v prvním obecním zastupitelstvu. V letech 1850 až 1881 je prof. J. Sakařem uváděn s manželkou Josefinou v Zámecké ulici v domě čp. 21. ...Martin Bacháček z Neuměřic

Narodil se roku 1539 v Neuměřicích u Velvar (okres Kladno) v rodině poddaného Václava Bacháčka a jeho ženy Marty. Rodina byla víry podobojí. Chlapec studoval na školách ve Slaném, v Táboře, u sv. Štěpána v Praze, v Klatovech a na Karlově vysokém učení v době, kdy byl rektorem Petr Codicillus. Ve Vídni byl písařem biskupa Antonína Bruse z Mohelnice. Roku 1567 byl zapsán na univerzitě v Lutherově Wi...Matura Luděk

LUDĚK MATURA (* 9. 8. 1920), úředník městského popisného úřadu v Pardubicích, bytem ve Svítkově. Pomohl Áje Žváčkové obstarat falešné dokumenty pro parašutisty. Dne 17. června 1942 usedl na kolo a jel 30 km do obce Ležáky varovat radistu J. Potůčka. Spolu s ním stanici zabalil a na kolech ji v noci převezli do Mnětic k J. Chrbolkovi (1912-1942); tam ji ukryli v lese. Již 20. června byl L. Matura z...Mrňávek Josef

Narozen 14.8.1852 v Pardubicích Zemřel 7.12.1929 v Praze Vystudoval vyšší reálku v Pardubicích a Vysokou školu matematiky a fyziky v Praze. Učit začal na reálce v Pardubicích, ale od roku 1884 působil jako profesor a později jako ředitel reálky v Českých Budějovicích. Za zásluhy o školství byl jmenován vládním radou. Po odchodu na odpočinek žil v Praze, ale spolupracoval s redakčním kolektivem n...Návesník Miloš, ing. arch.

Jeden z nejvýznamnější projektantů rozvoje Pardubic, dlouholetý tvůrce jeho Směrných územních plánů. Narodil se 13. 11. 1912 v Lázních Bělohrad v domě čp. 80, vystudoval reálku v Hradci Králové, kterou ukončil maturitou r. 1929. Protože ho zajímaly výtvarné a technické předměty, rozhodl se pro studium Vysoké školy architektury a pozemního stavitelství v Praze, kterou ukončil státní zkouškou r. 193...Odkolek Josef

Narozen 1.5.1850 Zemřel 17.6.1933 Josef Odkolek s chotí koupil v roce 1880 od mlynáře Václava Bubeníka domy čp. 12 a 13 v Pernštýnské ulici. V roce 1898 přikoupil ještě dům čp. 15. Stal se tak posledním majitelem tzv. Císařského mlýna, neboť v roce 1910 obec Pardubská majetek Odkolkův odkoupila a živnost mlynářskou zrušila. Obytná stavení s prázdným mlýnem koupila roku 1911 M. Kyprová. ...Ondráček Bohuslav

Narozen 17.6.1937 v Pardubicích Zemřel 7.6.1998 Narodil se 17.6.1937 v Pardubicích. Maturoval v Hradci Králové, kde ho varhaník katedrály sv.Ducha p. Hejzlar vyučoval základům hudební kompozice. V Praze absolvoval abiturientský kurz kompozice na AMU. Jako autor tanečních písní prorazil písní „Sama řekla, že ho nemá ráda“ na text P.Kohouta, jež byla první nazpívanou písní K.Gotta. B.Ondráček s...Osobnosti města Pardubic

připomíná pojmenování jen 79 pa.ulic a prostranství ze 466 : Arnošta z Pardubic, Artura Krause, Bacháčkova, Bartoňova, Benedettiho, Blahoutova, Boháčova, Bokova, Boženy Vikové-Kunětické, Bubeníkova, Čacké, Češkova, Čihákova, Danihelkova, Devotyho, Divišova, Dr.Matouška, Dubánkova, Duškova, Erno Košťála, Fidrova, Gebauerova, Grusova, Hlaváčova, Holcova, Hromádkova, Jahnova, Jiránkova, Jiřího Po...Pardubické podobizny

nakreslil akad.malíř Vladimír Kopecký, pa.rodák, r.1966 je jako pohlednice vydala pa.Informační středisko spolu s KPP. R.1982 s textem dr.Jiřího Kotyka otiskovány ve Zprávách KPP. R.1995 je vydalo pa. nakladatelství HELIOS jako knihu. Obsahují portréty: bájného stařešiny Parduba, bájného hrdiny Ješka z Pardubic, který získal pa.znak, Arnošta z Pardubic 1.arcibiskupa pražského, Hanuše z Milheimu od...Pardubický slavín

Schůze pa.Muzejního spolku se 20.2.1888 usnesla shromažďovat práce spisovatelů z Pardubic. R.1892 navrženo pořizovat alba pro vynikající pa.občany, pro značný finanční náklad od toho upuštěno. Až 11.9.1925 myšlenku oživil Fr.Růžička návrhem zřídit v muzeu síň význačných mužů z Pardubicka, věc opět odložena, nenašla se volná místnost. Na potřetí se o vznik Slavína zasloužil Otakar Pospíšil. Při tří...Pardubický slavín - sešit

seriál článků a fotografií o hrobech významných osob pohřbených na pa.hřbitovech připravoval Josef Janiš v l.1987 – 1996. R.2001 vydán jako sešit č.15 edice AB-Zet Pardubicka pod názvem: Pardubický Slavín, průvodce po hřbitovech. ...Perner Jan ing.

Vrchním inženýrem dráhy, vedoucí z Olomouce do Prahy, byl ing. JAN PERNER. Narodil se 7. září 1815 v Bratčicích na Čáslavsku jako syn mlynáře. V letech 1822-1827 chodil do základní školy v Potěhách (blízko rodiště). Přičiněním tamějšího kaplana se dostal do Prahy do Týnské hlavní školy. Jeho přáním bylo studovat stavitelství. Roku 1831 začal studovat na pražské polytechnice v Dominikánské ulici (d...Strana: 1 2 3 4 5 6 7

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014