Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Osobnosti dle abecedy


Hledat v kategorii Osobnosti


Hesla v kategorii Osobnosti dle abecedy:Strana: 1 2 3 4 5 6 7Hovorová Božena

BOŽENA HOVOROVÁ (*1889), žena v domácnosti, bytem v Pardubičkách, Boková ulice čp. 110. Bydlel u ní v podnájmu Jaroslav Šorm (1909-1942), úředník nemocenské pojišťovny v Pardubicích, spolupracovník Silveru A. V únoru a červnu 1942 v domku v Pardubicích bydlel krátce i J. Potůček, radiotelegrafista vysílačky Libuše. Božena Hovorová byla zatčena 26. 6. 1942 a popravena na Zámečku 2.7. 1942 s J. Šorm...Hruš Leopold JUDr.

Narozen 15.2.1842 v Chrudimi Zemřel 30.1.1901 v Pardubicích Narodil se v Chrudimi, národní školu navštěvoval v Hlinsku a právnická studia na univerzitzě v Praze. Celoživotní láskou mu byla hudba. V Praze navštěvoval hudební ústav Smetanův a byl tedy jeho žákem. Usadil se v Pardubicích, kde se účastnil spolkového života. Byl režisérem ochotnického spolku, stál u zrodu Stenografického klubu apod. ...Jahn Jiljí Vratislav

JILJÍ VRATISLAV JAHN, narozený v Pardubicích 22.1.1838, syn zámeckého důchodního Egyda Jahna a pravnuk malíře Jana Quirina Jahna (1734-1802 v Praze), vystudoval v Praze inženýrství chemické technologie. Od roku 1864 působil na nově založené vyšší reálné škole v Pardubicích, kde byl později 30 let ředitelem. Jeho politická činnost v řadách Staročeské strany vyvrcholila v letech 1874-1875 poslanecký...Jan z Pernštejna

Nejstarší syn Vilémův, JAN Z PERNŠTEJNA, narozený r. 1475, přidal po smrti svého bratra Vojtěcha roku 1534 ke svým moravským državám i české panství a stal se v plném slova smyslu Janem Bohatým. Do velkolepých rozměrů rozvíjel tybníkářství a další podnikání. Zastával funkce ve významných zemských úřadech na Moravě. Byl nejvyšším moravským komorníkem a moravským zemským hejtmanem. Představoval jiný...Janáček Josef

JOSEF JANÁČEK (* 26.2.1898), odborný učitel a čelný funkcionář sociálnědemokratické strany v Pardubicích, osobní přítel B. Laušmana. Brzy po 15. březnu 1939 se zapojil do odbojové činnosti. Bývalý Laušmanuv šofér A. Švadlenka z Mikulovic k němu přivedl r. 1941 po seskoku J.Valčíka. U Janáčků v bytě (dnešní Havlíčkova ulice čp. 1842 v Pardubicích) byla načas uschována radiostanice Libuše. Učitel J,...Jánský Josef

Ing. JOSEF JÁNSKÝ (* 6. 10. 1901), ředitel pardubického velkostatku. Do jeho kompetence patřilo i bohdanečské rybníkářství. Z iniciativy A. Hebkého a A. Hraby zařídil dočasné umístění vysílačky Libuše na sádkách v Bohdanči ve dnech 21.3.-4. 4. 1942. Když byla stanice nacisty zaměřena, odvezl ji ing. Jánský osobně zpět do Dachova u Ležáků. Zatčen byl v Červnu 1942 a popraven 2. 7. 1942 na Zámečku. ...Jaroslav z Pernštejna

Nádherymilovný a vzdělaný renesanční šlechtic JAROSLAV Z PERNŠTEJNA, narozený roku 1528, převzal po smrti svého otce roku 1548 nejbohatší část pernštejnských statků - statky východočeské se sídlem v Pardubicích, i on zastával vysoké dvorské funkce, byl štol¬bou a komořím Ferdinanda I. Dvorská služba však prohloubila i jeho finanční nesnáze. Plat za službu mu byl zadržován, přičemž byl nucen k půjč...Ješek z Pardubic

Legendární postava JEŠKA Z PARDUBIC patří do oblasti pověstí. Původní kresbu Alše provedl roku 1903 Bohumil Vlček ve zvětšeném měřítku jako mělký reliéf, umístěný na západním předbraní Zelené brány. Literárně zpracoval tento výjev F K Rosůlek. v Pověstech z Pardubicka„ kde zřejmě vyšel z textu Václava Hájka z Libočan. Český král Vladislav II. přivedl do Lombardie vojsko na pomoc německému císaři ...Jičínský Karel MUDr.

MUDr.Karel Jičínský se narodil v Pardubicích 24.prosince 1903. Studoval na městském chlapeckém gymnáziu, které dokončil r.1923. Pokračoval ve vysokoškolském studiu na lékařské fakultě Karlovy univerzity v Praze. Po jejím absolutoriu r.1923 se stal praktickým lékařem a současně odborným ženským lékařem v Pardubicích. Vedle své lékařské praxe se pak intenzivně věnoval kulturně umělecké činnosti ve...Jiránek František

František JIRÁNEK (1914-1977), profesor reálky v Pardubicích, později docent Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, signatář Charty 77....John Jaromír

Téměř naproti kostelu Sv. Jiljí na hřbitově v Pardubičkách je velká stará hrobka rodin Kratochvílových a Markalousových. Na kamenném bloku asi dodatečně zabudovaném před hrobkou je vytesáno univerzitní profesor PhDr. Bohumil Markalous, spisovatel Jaromír John a data narození a úmrtí. To ve mně probudilo touhu dozvědět se o vztahu Jaromíra Johna k Pardubicím a k Pardubicku. Jaromír John se narodil ...Junková Věra

VĚRA JUNKOVA (* 24. 6. 1917), učitelka, spojka Silveru A. Narodila se v Hronovické ulici čp. 492 v Pardubicích v rodině úředníka cukrovaru V. Junka, který zemřel za první světové války. Matka Emilie, roz. Pištorová, se pak znovu provdala za Adolfa Švarce (1888 až 1942), tiskaře firmy Otto a Růžička ve Smilově ulici. Věra maturovala r. 1935 na reálce v Pardubicích a roku 1936 absolvovala učitelský ...Kalvoda Karel, arch.

Dnes bohužel neprávem pozapomenutý architekt se narodil 17. července 1903 v Pardubicích v rodině sedláře Václava Kalvody (pracoval i pro dostihového jezdce R. Poplera) a jeho manželky, učitelky Pavlíny Kalvodové, rozené Votrubové. Syn absolvoval pardubickou starou reálku a poté v letech 1923-29 České vysoké učení technické (ČVUT) v Praze (obor architektura a pozemní stavitelství). Zde byli jeho pr...Kašpar Jan ing.

První český aviatik ing. JAN KAŠPAR (1883-1927) se narodil 20. května 1883 v Pardubicích v rodině Františka Kašpara, majitele hotelu Veselka. Po otci zdědil sportovního ducha a vztah k technice. Už jako chlapec závodil na speciálně upraveném malém kole. Kromě toho jezdil na koni, ale ze všeho nejvíce mu učarovaly motory. V 17 letech, roku 1900, si za 120 zlatých od babičky koupil u Vincence Chomrá...Košťál Arnošt

ARNOŠT KOŠŤÁL, zvaný Erna (* 26. 6. 1904), majitel hotelu Veselka. V Pardubicích žil od roku 1910 (od svých 6 let), kdy si jeho otec pronajal hotel Veselka od Františka Kašpara, otce prvního českého aviatika. Roku 1927. po tragické smrti ing. Jana Kašpara, přešla Veselka koupí na rodinu Košťálových. Ema absolvoval hotelovou školu v Drážďanech, na praxi byl v Paříži. Nizze a Londýně. Od roku 1931 b...Kraus Alfred

Narozen 7.4.1824 v Pardubicích Zemřel 28.2.1909 ve Vídni Po absolvování gymnázia studoval na univerzitě v Praze. Po studiích nastoupil vojenskou dráhu. Za svoji činnost obdržel rytířský řád císaře Františka Josefa I. a parmský rytířský kříž. Roku 1882 byl jmenován místodržitelem království Českého. Tento úřad zastával 7 let. Dne 7.9.1889 byl jeho nástupcem jmenován Frant. Ant. Hrabě Thun. Trpěl ...Kraus Artur baron

Baron Artur Kraus se narodil 2. 8. 1854 v Pardubicích a zde také absolvoval dva ročníky reálky. Pak odjel do Francie. Tam nastoupil do služeb známého astronoma Camilla Flammariona a plně se věnoval hvězdářství. Stále se zajímal o vše nové a během svého života se stal průkopníkem nejrůznějších novinek. Za pobytu ve Francii v roce 1910, kdy se z Eiffelovy věže uskutečnilo první pokusné vysílání rozh...Krpata Karel JUDr.

Narozen 18.10.1900 v Pardubicích Zemřel 27.9.1972 v Pardubicích Studoval na gymnáziu v Pardubicích, v roce 1924 byl promován na doktora práv a později vykonával advokacii až do důchodu. Do povědomí Pardubáků se zapsal hlavně bohatou kulturní činností jako herec, režisér a autor próz, divadelních her a historických studií. Nejúspěšnější byly „Mistr ostrého meče“ a „Talár v městečku“. Hojně publik...Krupař Jaroslav

Narodil ve 2.9.1889 ve Mšeci u Prahy. V Praze vystudoval stavební školu. Do Pardubic přišel kolem r. 1910. Od té doby do r. 1948 se aktivně a úspěšně podílel na výstavbě našeho města. Nastoupil u stavitele Veselého, podílel se na stavbě pernikárny „Melartos“ s obytným domem, kavárny „Slávie“, domů tehdy na Trnkově nám., rekonstrukci Továrny na impregnaci pražců v Rosicích aj. Podílel se i na rozvo...Kubeš Alois Jaroslav

Narodil se 31.5.1897 v Praze. U firmy Daněk, pozdější ČKD, se vyučil strojníkem. Po vyučení povolán hned na vojnu a poslán na ruskou frontu, poté na italskou, kde byl do konce války. Do Pardubic přišel 4. ledna 1919 s formujícím se železničním plukem. Zde nejprve sloužil jako dobrovolník, r. 1921 dostal hodnost rotmistra a zůstal u pluku jako „délesloužící“. Příslušníkem železničního pluku, který ...Strana: 1 2 3 4 5 6 7

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014